Mogućnosti

Izborom stavke izbornika UređivanjeMogućnosti, pojavit će se ovakvo okno. Tu možete mijenjati opće postavke programa.

Decimala

To je broj decimalnih mjesta koji će svaki rezultat sadržavati. Taj broj nema utjecaja na točnost izračuna i grafa.

Zadnje datoteke

To je najveći broj zadnje otvaranih datoteka koje će biti vidljive u izborniku Datoteka. Taj broj mora biti u rasponu od 0 do 9. 0 označava nište - ni jednu datoteku za prikaz.

Br. poništenj

Svaki put kad se napravi promijena, program pamti podatke da ju može poništiti. Standardno, Br. poništenj je 50, što znači da možete poništiti do 50 zadnjih promjena u svom radu. Broj mogućih povrata troši nešto malo memorije pa ako vaš sustav ima malo RAM-a, smanjite Br. poništenj što će malo osloboditi zauzeće.

Mjerilo fonta

Koristi se za smanjenje mjerila fonta korisničkog sučelja. To je korisno kada je rezolucija zaslona vrlo velika ili ako zbog nečeg drugog slabo vidite čitati.

Jezik

Popis raspoloživih jezika sučelja programa. Odabrani jezik postaje standardni izbor. Svaki korisnik može odabrati svoj jezik.

Custom decimal separator

Decimal separator used when data are exported to files and the clipboard. When disabled the decimal separator from the Windows Regional settings is used. This is not used for expressions entered into Graph, which always use a dot as decimal separator.

Pridruži *.grf datoteke uz Graph

Kvačica u okviriću označava da su datoteke tipa .grf pridružene programu. Taj odabir omogućuje da se s dvoklikom u Explorer-u odabrana datoteka otvori automatski.

Prikaži natuknice opisa

Kvačica u okviriću označava da će se zadržavanjem kursora miša iznad svakog objekta, kao npr.; uređivačkog polja, okvira i dr., na par sekundi, pojaviti mali okvir s natuknicom objašnjenja. Ove natuknice su stalno vidljive u traci statusa u dnu glavnog okna.

Pohrani izgled pri izlazu.

Kvačica u okviriću označava da će Graph pri izlazu pohraniti podatke o veličini okna programa pa pri slijedećem pokretanju panel unosa i glavno okno biti te veličine. Ako okvirić nema kvačice, koristit će se zadnja pohrana.

Kompleksni broj, oblik

Označite oblik izgleda kompleksnog broja u formi Izračun. Realni znači da se prikazuju samo realni brojevi. U tom slučaju kad broj sadrži imaginarni dio, umjesto imaginarnog dijela prikazat će se greška. Pravokutni znači da će se kompleksni brojevi prikazati kao a+bi, gdje a je realni, a b imaginarni dio. Polarni označava da će se broj prikazati kao aθ, gdje je a apsolutna vrijednost broja, a θ je kut. θ ovisi o izboru Radijani ili Stupnjevi u oknu Trigonometrija u Uređivanje izgleda osi.

Imajte na umu da se ponekad rezultati u Izračun oknu razlikuju, ovisno o Kompleksni broj, oblik postavci: Ako je odabran Realni, Graph će tražiti mogući realni rezultat, dok za Pravokutni, i Polarni izbor može u nekin slučajevima dati nerealan rezultat.

Pri pokretanju provjeri postoji li nova verzija.

Kvačica u okviriću označava da će pri pokretanju uvijek provjeriti postoji li dogradnja Graph-a na Web-u. Ako postoji, program će vas upitati želite li posjetiti Web lokaciju Graph-a i preuzeti ju. U slučaju da ne postoji dogradnja, nema nikakvih poruka. Ukoliko nije postavljena kvačica, ova provjera vam je dostupna kroz izbornik, PomoćInternetIma li nova verzija.