Uređivanje izgleda osi

When you choose the menu item UređivanjeOsi..., the dialog shown below will appear. In this dialog you can configure all options which are related to the axes. The dialog contains 4 tab sheets. The first sheet, shown below, contains options for the x-axis. The tab with options for the y-axis is completely analog to this.

x-os/y-os

Minimum

Najmanja vrijednost odabrane osi. Standardno: -10

Maksimum

Najveća vrijednost odabrane osi. Standardno: 10

Korak oznaka

To je razmak susjednih točaka odabrane osi. One su prikazane malim crticama okomitim na os. Korak oznaka služi i za oznake i za prikazane brojeve. Na logaritamskoj skali, Korak oznaka je množitelj između oznaka. Npr., Korak oznaka postavljen na 4 znači da će na logaritamskoj skali to biti 1, 4, 16, 64 itd., a na linearnoj, 0, 4, 8, 12 itd.

Korak mreže

To je razmak linija mreže. Vidljiv je samo kad se koristi vidljiva mreža.

Logaritamsko mjerilo

Označite kvačicom kada želite logaritamsko mjerilo osi.

Prikaži vrijednosti uz osi

Ako označite kvačicom, prikazat će se brojevi u razmaku određenom u Korak oznaka.

Tekstni okvir

Ako označite kvačicom, sadržaj tekstnog okvira će se pojaviti iznad x-osi na desnoj strani grafa. Za y-os, tekst će se pojaviti na desnoj strani, u vrhu grafa. Ovdje npr. možete navesti korištenu jedinicu mjere.

Presjecište x-osi / presjecište y-osi:

To je točka presjecišta osi. Vidljiva je samo kad je odabran Smještaj osi U središtu. Standardno: 0

Auto. korak

Ako označite kvačicom, program će automatski primjeniti vrijednost za Korak oznaka i prilagoditi oknu grafa.

Auto. korak

Ako označite kvačicom, Korak mreže će biti jednak vrijednosti za Korak mreže.

Prikaži oznake

Ako označite kvačicom, oznake osi će biti prikazane malim crticama na razmaku određenom u Korak oznaka.

Prikaži mrežu

Ako označite kvačicom, prikazat će se mreža isprekidanih linija okomito na osi, u boji odabranoj u Font i boja i s razmakom određenim u Korak mreže.

Show as a multiple of π

Ako označite kvačicom, mjerilo osi će biti razlomci pomnoženi s π, npr.: 3π/2. Prikaži vrijednosti uz osi mora biti odabirom omogućeno.

Mogućnosti

Naslov

Ovdje unosite naslov grafa koji će biti prikazan na njegovu vrhu. Desnom tipkom možete mijenjati font.

Prikaži legendu

Ako označite kvačicom, legenda s popisom funkcija i serije točaka će se pojaviti na gornjem desnom uglu plohe grafa. Desnom tipkom se mijenjaju Font i boja.

Smještaj legende

Ovdje odabirete gdje će legenda biti smještena na plohi grafa. Ovo možete mijenjati desnim klikom miša na plohi grafa.

Račun s kompleksnim brojevima

Ako označite kvačicom, kompleksni brojevi koristit će se za iscrtavanje grafa. Ovo produljuje vrijeme iscrtavanja, ali može biti u rijetkim situacijama nužno kada je međurezultat kompleksan. Krajnji rezultat mora biti realan da bi se graf iscrtao. Ovo ne utječe na jednadžbe.

Smještaj osi

Odaberite Bez osi, ako ne želite da budu vidljive. Odabir U središtu je uobičajen izbor. Lokacija presjecišta se mijenja kroz postavke y-os presijeca u i x-os presijeca u. Odaberite U uglu, ako želite ishodište grafa u lijevom donjem uglu. Taj odabir poništava izbor iz y-os presijeca u / x-os presijeca u.

Trigonometrija

Radijani ili Stupnjevi je odabir jedinica mjere pri izračunu trigonometrijskih funkcija. kompleksni brojevi u polarnom obliku koristit će isti odabir.

Font i boja

Boje

Ovdje mijenjate boju pozadine, osi i mreže.

Fontovi

Ovdje mijenjate korišteni font oznaka osi, brojčanih oznaka mjerila i legenda.

Pohrani kao standard

Ako označite kvačicom, sve što ste odredili u ovom oknu postat će vaš standard i koristit će se u buduće. Postavke su pohranjene u vaš Windows korisnički profil što znači da svaki korisnik može imati svoje postavke Graph-a.