Unos tangente ili normale

Izborom stavke izbornika FunkcijeUnos tangente ili normale... unosite tangentu ili normalu funkcije. Izmjenu već postojeće tangente ili normale vršite označavanjem u panel unosa pa preko FunkcijeUređivanje....

Tangenta je pravac koji bez presijecanja dira krivulju u danoj točki. Ipak, ponegdje je i presijecanje moguće. Normala je okomita linija na krivulju u danoj točci. Ovisno o tipu funkcije, točka je određena s x-koordinatom ili neovisnim parametrom t.

Raspon argumenta

Ovdje odabirete interval tangente/normale u rasponu Od - Do. Ako nije određeno, graf se iscrtava od minus do plus beskonačno.

Oznaka krajnje točke

Ovdje odabirete oznake početka i kraja raspona. Ako raspon nije određen, oznake će biti na krajevima grafa. Standardno nema oznaka.

Tekst legende

Unos teksta koji će prikazati legenda. Ako nema unosa, prikazat će se jednadžbe.

Izgled grafa

Odabir stila iscrtavanja tangente/normale. Možete odabrati neprekinutu, crtkanu ili kombiniranu liniju, odrediti njenu debljinu i boju.