OLE domaćin/korisnik

OLE domaćin

Graph je razvijen kao OLE (Object Linking and Embedding ≈ vezani i umetnuti objekti) domaćin, što znači da Graph objekt može biti vezan ili umetnut u OLE korisnika (domaćina). Puno programa radi kao OLE korisnik, npr.: Microsoft Word.

U izborniku odaberite UređivanjeKopiraj sliku, što će kopirati trenutni graf u međumemoriju. Iza toga, u Word-u ili nekom drugom OLE programu, odaberite iz njegova izbornika UređivanjeZalijepi i slika grafa će se naći unesena na željeno mjesto. Dvoklik na tu sliku otvara novu instancu Graph-a u kojem možete dalje uređivati svoj graf. Ako želite umetnuti samo sliku, odaberite UređivanjeZalijepi posebno... i zalijepite sliku u npr. Word.

Izravno, npr. u Word, odabirom iz njegova izbornika UnosObjekt..., možete unijeti novi Graph objekt, ako označite Graph sistem kao Object. Isto okno dijaloga možete koristiti da unesete postojeću grf datoteku. Ako označite Veži uz datoteku, dobit će te vezani, umjesto umetnutu objekt. U tom slučaju, sve promjene na objektu će se vidjeti i u izvorniku, ali sliku u Wordu ćete vidjeti iako grf datoteka više nije dostupna.

Da bi uređivali Graph objekt, Graph mora biti instaliran na računalo. Ipak, sliku unesenu kao sliku, vidjet ćete iako Graph nije instaliran.

OLE domaćin

Graph može raditi i kao OLE korisnik (domaćin) jer su njegovi tekstni okviri OLE spremnici. To znači da u njih možete unijeti sliku i OLE objekt. Taj umetnuti objekt, nakon dvoklika, možete dalje uređivati, u njegovom izvornom programu, kao i svaki drugi OLE objekt. Nakon otvaranja okna: Uređenje teksta, s njegovog ili pomoćnog izbornika odaberite Umetni objekt... za stvaranje novog OLE objekta unutar tekstnog okvira. Na taj način možete umetnuti sliku iz postojeće datoteke i dr. Za daljnje uređivanje umetnutog OLE objekta, odgovarajući program mora biti instaliran na računalu.