Česta pitanja

Pitanje:

Pod kojim operacijskim sustavom radi Graph?

Odgovor:

Graph requires Microsoft Windows 2000 or newer. It has been tested under Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i Windows 7.

Pitanje:

Radi li Graph pod Linux-om?

Odgovor:

Graph je prvenstveno Windows program neispitan na Linux-u, ali nekoliko korisnika mi je javilo da Graph radi bez poteškoća pod Linux-om uz Wine.

Pitanje:

Radi li Graph na Macintosh-u?

Odgovor:

Graph ne možete pokrenuti na Mac-u, ali možda je to moguće s nekim Windows emulatorom.

Pitanje:

Kada će biti dostupna slijedeće inačica?

Odgovor:

Kad bude spremna.

Pitanje:

Kako pomicati graf?

Odgovor:

Pritisnite Ctrl i strelicama pomičite koordinatni sustav. To možete vršiti i mišem koristeći PovećanjePomicanje.

Pitanje:

Kako jednostavno povećavati i smanjivati graf?

Odgovor:

Pritisnite Ctrl i tipkama + i - povećavajte i smanjujte sliku. Isto postižete kotačićem miša, postavljanjem kursora miša u panel grafa.

Pitanje:

Kako pohraniti standardne postavke?

Odgovor:

U oknu Uređivanje izgleda osi postavite željeno, označite Pohrani kao standard i pritisnite tipku OK. Nakon slijedećeg pokretanja, vaše postavke će biti uvažene.

Pitanje:

Mogu li pohraniti veličinu i položaj okna programa?

Odgovor:

Odaberite Pohrani izgled pri izlazu. u oknu Mogućnosti. Graf će pohraniti veličinu i položaj okna pri izlazu. Nakon slijedećeg pokretanja, vaše postavke će biti uvažene.

Pitanje:

Zašto program ne prihvaća zarez kao decimalni separator.

Odgovor:

Poznato je da se zarez koristi kao decimalni separator u mnogo država, ali Graph koristi zarez za odvajanje argumenata funkcija. Stoga, bez obzira na lokalne postavke, Graf će uvijek decimale odvajati točkom.

Pitanje:

Kako nacrtati okomiti pravac?

Odgovor:

A vertical line can be drawn as a parametric function. Select Parametarska funkcija as Tip funkcij when adding the function. You can then add the vertical line at x=5 as x(t)=5, y(t)=t. Alternatively you can add x=5 as a relation.

Pitanje:

Kako iscrtati funkciju x=f(y)?

Odgovor:

Za iscrtavanje funkcija s y kao nezavisnom varijablom, koristite parametarske funkcije. Odaberite Parametarska funkcija kao Tip funkcij koju unosite. Ako želite iscrtati funkciju x=sin(y), unesite ju kao x(t)=sin(t), y(t)=t. Možete i direktno unijeti x=sin(y).

Pitanje:

Kako iscrtati krug?

Odgovor:

Odaberite Parametarska funkcija kao Tip funkcij. Sada unesite krug npr. radijusa 5 sa središtem u (2,3) kao x(t)=5cos(t)+2, y(t)=5sin(t)+3. Pri tome morate koristiti PovećanjeMjerilo x=y da krug ne izgleda kao elipsa ili krumpir. Krug se može unijeti i kao polarnu funkciju, ali samo sa središtem u (0,0). Dakle, unos kruga radijusa 5 kao polarne funkcije izgleda ovako: r(t)=5. Krug se može unijeti i kao jednadžba (x-2)^2+(y-3)^2=5^2.

Pitanje:

Kako izračunati ploštinu između dviju funkcija?

Odgovor:

Ako želite odrediti ploštinu između funkcija f1(x)=3x i f2(x)=x^2 najjednostavnije će biti stvoriti novu funkciju koja će biti razlika između ove dvije, dakle: f(x)=f1(x)-f2(x)=3x-x^2. Zatim odaberite IzračunIntegrate da izračunate ploštinu.

Pitanje:

How do I plot the inverse of any given function?

Odgovor:

You can use a parametric function for this. If you want to plot the inverse of f(x)=x2-2x, you can insert it as the parametric function x(t)=t^2-2t, y(t)=t.

Pitanje:

Kako iscrtati negativni dio funkcije f(x)=sqrt(x+2)?

Odgovor:

For each value x, f(x) will evaluate to at most one value. f(x)=sqrt(x+2) will therefore only have positive values of f(x). To plot it for negative f(x) too, you will have to create two separate functions: f(x)=sqrt(x+2) and f(x)=-sqrt(x+2). Alternatively you can plot it as the relation: y^2=x+2.

Pitanje:

Kako iscrtati kompleksnu funkciju npr.: f(t)=e^(i*t)?

Odgovor:

You probably want to show the real part on the x-axis and the imaginary part on the y-axis. In that case you can draw the function as the parametric function x(t)=re(e^(i*t)), y(t)=im(e^(i*t)). Notice that Račun s kompleksnim brojevima must be enabled in the Uređivanje izgleda osi dialog.

Pitanje:

Kako natjerati Graph da iscrta funkciju s okomitim asimptotama?

Odgovor:

Functions like f(x)=tan(x) with vertical asymptotes may not always be shown correctly. As default Graph will evaluate the function for each pixel on the x-axis. But if the graph has a steep slope that goes against infinite and back between two pixels, Graph will not notice it. To plot the function correctly you can tell Graph how many evaluations to perform. This may be entered in the Koraci field in the Unos funkcije dialog. A number around 100000 will usually show the function correctly.

Pitanje:

Kako iz Graph-a stvoriti PDF datoteku?

Odgovor:

Odaberite pohrani kao PDF u oknu Pohrana slike.

Pitanje:

Zašto program ne radi pod Windows 95?

Odgovor:

Graph više ne podržava Windows 95. Zadnja inačica koja rdi pod Windows 95 je Graph 4.2.