Stavke izbornika, popis

Popis svih stavki izbornika programa:

DatotekaNova (Ctrl+N)

Stvara novi prazan graf.

DatotekaOtvori (Ctrl+O)

Iz pohranjene grf datoteke učitava graf.

DatotekaPohrani (Ctrl+S)

Pohranjuje graf u datoteku.

DatotekaPohrani kao

Pohranjuje graf u datoteku pod drugim nazivom.

DatotekaPohrani kao sliku (Ctrl+B)

Pohranjuje graf kao sliku.

DatotekaUveziGrapf datoteku...

Uvozi sadržaj druge Graph datoteke u trenutni graf.

DatotekaUveziSerija točaka...

Imports one or several point series from a tab, comma or semicolon separated data file. The first column shall contain the x-coordinates. The following columns shall contain the y-coordinates. Graph will create as many point series as there are columns with y-coordinates in the file. There is no limit to the number of point series possible in the data file as long as they share the same x-coordinates.

DatotekaIspis... (Ctrl+P)

Ispisuje trenutni graf

DatotekaIzlaz (Alt+F4)

Gasi program. Moguće je podsjećanje na pohranu rada.

UređivanjePoništi (Ctrl+Z)

Poništavanje zadnje radnje. U oknu Mogućnosti možete odrediti broj pamćenja radnji.

UređivanjePonovi (Ctrl+Y)

Ponavlja zadnje poništenu radnju. Dostupna je samo nakon UređivanjePoništi.

UređivanjeOdreži (Ctrl+X)

Odrezuje i kopira odabrani dio grafa u međumemoriju.

UređivanjeKopiraj (Ctrl+C)

Kopira odabrani dio grafa u međumemoriju.

UređivanjeZalijepi (Ctrl+V)

Lijepi prije pohranjeni dio grafa iz međumemorije u graf.

UređivanjeKopiraj sliku (Ctrl+I)

Kopira trenutni graf u međumemoriju kao sliku koju možete zalijepiti u druge programe, npr.: Microsoft Word.

UređivanjeOsi... (Ctrl+A)

Uređivanje osi, npr.: mjerila, boje, položaja legende i dr.

UređivanjeMogućnosti

Izmjena općih postavki Graph-a, npr.: Pridruživanje .grf datoteka, prikazivanje natuknica, broj poništenja i dr.

FunkcijeUnos funkcije... (Ins)

Unos funkcije u graf. Krivulje mogu biti u raznim bojama, intervalima i imati druge određene postavke.

FunkcijeUnos tangente... (F2)

Use this dialog to add a tangent to an already shown function at a user specified point. The tangent will be added to the function selected in the panel unosa.

FunkcijeŠrafura (F3)

Dijalog okno kojim dodajete šrafuru na odabranu funkciju. Na izboru je više stilova i boja šrafure. Šrafirati možete površinu iznad ili ispod funkcije, između funkcije i x-osi ili y-osi, kao i između dviju funkcija.

FunkcijeUnos derivacije f'(x)... (F7)

Dijalog okno kojim umećete derivaciju odabrane funkcije

FunkcijeUnos serije točaka... (F4)

Dijalog okno kojim u graf umećete seriju točaka. Moguće je dodati "bezbroj" točaka s koordinatama x i y. Možete odabrati boju, veličinu i stil unosa točaka.

FunkcijeUnos linije trenda... (Ctrl+T)

Inserts a trendline as the curve of best fit for the selected point series. You may choose between different kinds of functions for the trendline.

FunkcijeUnos relacije... (F6)

Dijalog okno kojim umećete relaciju u graf. Jednadžbe i nejednadžbe izražavaju odnos između x i y koordinata, koristeći operatore i dr., iscrtavajući krivulju. Relacije možete isticati drugim bojama, šrafurama i stilovima.

FunkcijeUnos teksta... (F8)

Dijalog okno kojim umećete i oblikujete tekstni okvir koji kasnije možete mišem postaviti na bilo koje mjesto u grafu.

FunkcijeUređivanje... (Enter)

Dijalog okno kojim uređujete odabrani dio grafa iz panela panel unosa.

FunkcijeObriši (Del)

Briše dio grafa označenog u panelu panel unosa.

FunkcijeKorisničke funkcije... (Ctrl+F)

Dijalog okno kojim dodajete, određujete i mijenjate vaše stvorene funkcije i konstante uz one, već ugrađene u program.

PovećanjePovećaj (Ctrl++)

Povećanje od središta grafa. Vidljiva je ¼ prethodne plohe.

PovećanjeSmanji (Ctrl+-)

Smanjenje ka središtu grafa. Vidljiva je 4 puta veća ploha od prethodne.

PovećanjePovećaj plohu (Ctrl+W)

Pritisnite desnu tipku miša i označite plohu koju želite uvećati. Desni klik miša ili tipka Esc poništava naredbu.

PovećanjeMjerilo x=y (Ctrl+Q)

Postavljanje jednakog mjerila x i y osi. Tako će krug izgledati zaista kao krug, a ne elipsa ili krumpir. Ova naredba ostaje sve do opoziva.

PovećanjeStandardno (Ctrl+D)

Vraća promjene mjerila na standardne postavke kakve ste odredili za stvaranje novog grafa.

PovećanjePomicanje (Ctrl+M)

Kursor miša se mijenja u ruku. Sada mišem pomičete graf. Ponovni izbor naredbe ili desni klik miša ili tipka Esc poništava naredbu. Kao alternativu možete koristiti pritisnutu tipku Shift s istim rezultatom.

PovećanjePodesi

Promjena postavki osi koja označeni dio grafa čini vidljivim u potpunosti.

PovećanjePrikaži sve

Promjena postavki osi koja omogućuje vidljivost svih dijelova označene stavke u panelu panel unosa.

IzračunDuljina krivulje

Izračun duljine označene krivulje između dviju točaka.

IzračunIntegrate

Calculates the definite integral for a specified domain range. This is the same as the signed area between the graph and the x-axis.

IzračunIzračun (Ctrl+E)

This will evaluate the selected function for a given value. For standard functions f(x), f'(x) and f''(x) are evaluated. For parametric functions x(t), y(t), dx/dt, dy/dt and dy/dx are evaluated. For polar functions r(t), x(t), y(t), dr/dt and dy/dt are evaluated.

IzračunTablica...

U ovom oknu, za unesenu seriju točaka, izračunat će se vrijednost označene funkcije.

IzračunAnimacija...

Ovo okno omogućuje stvaranje animacije odabranog, primjenjujući unesene konstante. To je zorni prikaz utjecaja promjena konstanti. Animacija se može pohraniti.

PomoćSadržaj i indeks (F1)

Prikaz sadržaja datoteke pomoći.

PomoćPopis funkcija (Ctrl+F1)

Prikaz popisa funkcija i konstanti koje možete koristiti pri iscrtavanju grafova.

PomoćČesta pitanja

Prikaz često postavljanih pitanja i odgovora.

PomoćSavjet dana

Prikaz natuknica kako koristiti Graph na optimalan način i ponešto o Graph-u što možda niste znali.

PomoćInternetGraph Web stranica

Otvaranje Web stranice u vašem uobičajenom pregledniku.

PomoćInternetPodrška

Prikaz podrške Graph-a u vašem uobičajenom pregledniku.

PomoćInternetDonacija

Otvaranje Web stranice kroz koju možete donacijom poduprijeti razvoj Graph-a.

PomoćInternetIma li nova verzija

Provjera postoji li nova inačica Graph-a. Ako postoji, pojavit će se upit o posjeti Web stranici Graph-a i njenom preuzimanju.

PomoćAbout Graph (Alt+F1)

Prikaz broja inačice, autorskih prava i licence programa Graph.