Konstante

Nasumična konstanta

daje nasumične brojeve između 0 do 1.

Sintaksa

rand

Opis

rand se koristi kao konstanta, ali vraća nove nasumične realne brojeve u granicama [0;1], svaki put kad se koristi.

Napomena

Zbog činjenice da rand vraća nove vrijednosti, svaki put kad se upotrijebi, graf koji koristi rand ne izgleda svaki put isti. Izgled grafa koji koristi rand će se promjeniti, ako se upotrijebi naredba povećanja ili druge naredbe koje uzrokuju pomicanje koordinatnog sustava.

Implementacija

rand koristi "multiplicative congruential random number generator" s periodom 2 do 32nd da bi vratio brojeve u opsegu 0 do 1.