Trigonometrija

sin funkcija

daje sinus argumenta.

Sintaksa

sin(z)

Opis

Funkcija sin izračunava sinus kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z realni broj, rezultat će biti u granicama od -1 do 1.

Napomena

S povećanjem argumenta, funkcija počinje gubiti preciznost.

cos funkcija

daje kosinus argumenta.

Sintaksa

cos(z)

Opis

Funkcija cos izračunava kosinus kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z realni broj, rezultat će biti u granicama od -1 do 1.

Napomena

S povećanjem argumenta, funkcija počinje gubiti preciznost.

tan funkcija

daje tangens argumenta.

Sintaksa

tan(z)

Opis

Funkcija tan izračunava tangens kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Napomena

S povećanjem argumenta, funkcija počinje gubiti preciznost. tan je neodređen u z = p*π/2, gdje p označava cijeli broj. Funkcija daje vrlo velike rezultate kada je z vrlo velik.

asin funkcija

daje arcsin (inverzni sinus) argumenta.

Sintaksa

asin(z)

Opis

Funkcija asin izračunava arkus sinus kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. z može biti bilo koji realni broj koji daje sin. To je inverzija funkcije sin.

acos funkcija

daje arccos (inverzni kosinus) argumenta.

Sintaksa

acos(z)

Opis

Funkcija acos izračunava arkus kosinus kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj. To je inverzija funkcije cos.

atan funkcija

daje arctg (inverse tangens) argumenta.

Sintaksa

atan(z)

Opis

Funkcija atan izračunava arkus tangens kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj. To je inverzija funkcije tan.

sec funkcija

daje sekans argumenta.

Sintaksa

sec(z)

Opis

Funkcija sec izračunava sekans kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. sec(z) je isto što i 1/cos(z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Napomena

S povećanjem argumenta, funkcija počinje gubiti preciznost.

csc funkcija

daje kosekans argumenta.

Sintaksa

csc(z)

Opis

Funkcija csc izračunava kosekans kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. csc(z) je isto što i 1/sin(z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Napomena

S povećanjem argumenta, funkcija počinje gubiti preciznost.

cot funkcija

daje kotangens argumenta.

Sintaksa

cot(z)

Opis

Funkcija cot izračunava kotangens kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. cot(z) je isto što i 1/tan(z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj

Napomena

S povećanjem argumenta, funkcija počinje gubiti preciznost.

asec funkcija

daje arcsec (inverzni sekans) argumenta.

Sintaksa

asec(z)

Opis

Funkcija asec izračunava arkus sekans kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. asec(z) je isto što i acos(1/z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj To je inverzija funkcije sec.

acsc funkcija

daje arkus kosekans (inverzni kosekans) argumenta.

Sintaksa

acsc(z)

Opis

Funkcija acsc izračunava arkus kosekans kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. acsc(z) je isto što i asin(1/z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj To je inverzija funkcije csc.

acot funkcija

daje arcctg argumenta.

Sintaksa

acot(z)

Opis

Funkcija acot izračunava arkus kotangens kuta z, zadanog u radijanima ili stupnjevima, ovisno o prednamiještanju. acot(z) je isto što i atan(1/z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj. To je inverzija funkcije cot.

Napomena

Funkcija acot daje rezultate u granicama ]-π/2;π/2] (]-90;90] kad se računa u stupnjevima), što je najčešće, iako neki mogu biti i u granicama ]0;π].