Hiperbolne

sinh funkcija

daje hiperbolni sinus argumenta.

Sintaksa

sinh(z)

Opis

Funkcija sinh daje hiperbolni sinus odz. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Hiperbolni sinus je definiran kao: sinh(z) = ½(ez-e-z)

cosh funkcija

daje hiperbolni kosinus argumenta.

Sintaksa

cosh(z)

Opis

Funkcija cosh daje hiperbolni cosinus od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Hiperbolni kosinus je definiran kao: cosh(z) = ½(ez+e-z)

tanh funkcija

daje hiperbolni tangens argumenta.

Sintaksa

tanh(z)

Opis

Funkcija tanh daje hiperbolni tangens od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Hiperbolni tangens je definiran kao: tanh(z) = sinh(z)/cosh(z)

asinh funkcija

daje hiperbolni arkus sinus argumenta.

Sintaksa

asinh(z)

Opis

Funkcija asinh daje inverzni hiperbolni sinus od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. asinh je suprotno od sinh, tj. asinh(sinh(z)) = z.

acosh funkcija

daje hiperbolni arkus kosinus argumenta.

Sintaksa

acosh(z)

Opis

Funkcija acosh daje inverzni hiperbolni kosinus of z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. acosh je suprotno od cosh, tj. acosh(cosh(z)) = z.

atanh funkcija

daje hiperbolni arkus tangens argumenta.

Sintaksa

atanh(z)

Opis

Funkcija atanh daje inverzni hiperbolni tangens od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. atanh je suprotno od tanh, tj. atanh(tanh(z)) = z.

csch funkcija

daje hiperbolni kosekans argumenta.

Sintaksa

csch(z)

Opis

Funkcija csch daje hiperbolni kosekans od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Hiperbolni kosekans je definiran kao: csch(z) = 1/sinh(z) = 2/(ez-e-z)

sech funkcija

daje hiperbolni sekans argumenta.

Sintaksa

sech(z)

Opis

Funkcija sech daje hiperbolni sekans od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Hiperbolni sekans je definiran kao: sech(z) = 1/cosh(z) = 2/(ez+e-z)

coth funkcija

daje hiperbolni kotangens argumenta.

Sintaksa

coth(z)

Opis

Funkcija coth daje hiperbolni kotangens od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

Hiperbolni kotangens je definiran kao: coth(z) = 1/tanh(z) = cosh(z)/sinh(z) = (ez + e-z)/(ez - e-z)

acsch funkcija

daje inverzni hiperbolni kosekans argumenta.

Sintaksa

acsch(z)

Opis

Funkcija acsch daje inverzni hiperbolni kosekans od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. acsch je suprotno od csch, tj. acsch(csch(z)) = z.

asech funkcija

daje inverzni hiperbolni sekans argumenta.

Sintaksa

asech(z)

Opis

Funkcija asech daje inversni hiperbolni sekans od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. asech je suprotno od sech, tj. asech(sech(z)) = z.

acoth funkcija

daje inverzni hiperbolni kotangens argumenta.

Sintaksa

acoth(z)

Opis

Funkcija acoth daje inverzni hiperbolni kotangens od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. acoth je suprotno od coth, tj. acoth(coth(z)) = z. Za realne brojeve acoth je neodređen u rasponu [-1;1].