Potenciranje i logaritmiranje

sqr funkcija

daje kvadrat argumenta.

Sintaksa

sqr(z)

Opis

Funkcija sqr izračunava kvadratnu vrijednost od z, odnosno diže z na 2. potenciju. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

exp funkcija

daje konstantu e potenciranu argumentom.

Sintaksa

exp(z)

Opis

Funkcija exp podiže Eulerovu konstantu e na z odnosno, to je e^z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj.

sqrt funkcija

Drugi korijen argumenta.

Sintaksa

sqrt(z)

Opis

Funkcija sqrt daje kvadratni korijen od z, odnosno, to je z potenciran s ˝. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako se operacija vrši s realnim brojevima, argument je određen samo za z 0.

root funkcija

Returns the nth root of the argument.

Sintaksa

root(n, z)

Opis

Funkcija root daje nti korijen od z. n i z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako se operacija vrši s realnim brojevima, argument je određen samo za z 0

Napomena

Ako se operacija vrši s realnim brojevima, argument je određen samo za z < 0 ako je n neparni cijeli broj. U operacijama s kompleksnim brojevima, root je određen u cijeloj kompleksnoj ravnini osim u ishodištu n = 0. Uočite da operacije s kompleksnim brojevima uvijek daju rezultat koji daje imaginarni dio z< 0 čak i onda kada se računa s realnim brojevima, a n je neparan cijeli broj.

Primjer

Umjesto x^(1/3), možete unijeti root(3, x).

ln funkcija

daje prirodni logaritam argumenta po bazi e.

Sintaksa

ln(z)

Opis

Funkcija ln daje logaritam od z po bazi e, tj. Eulerovoj konstanti. ln(z) se uobičajeno naziva prirodni logaritam. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako se operacija vrši s realnim brojevima, argument je određen jedino za z > 0. Ako se operacija vrši s kompleksnim brojevima, z je određen za sve brojeve osim z = 0.

log funkcija

daje logaritam argumenta po bazi 10.

Sintaksa

log(z)

Opis

Funkcija log daje logaritam od z po bazi 10. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako se operacija vrši s realnim brojevima, argument je određen samo za z > 0. Ako se operacija vrši s kompleksnim brojevima, z je određen za sve brojeve osim z = 0.

logb funkcija

daje logaritam argumenta po bazi n.

Sintaksa

logb(z, n)

Opis

Funkcija logb daje logaritam od z po bazi n. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako se operacija vrši s realnim brojevima, argument je određen samo za z > 0. Ako se operacija vrši s kompleksnim brojevima, z je određen za sve brojeve osim z = 0. n mora biti pozitivan realni broj.