Zaokruživanja

trunc funkcija

uklanja razlomljeni dio argumenta

Sintaksa

trunc(z)

Opis

Funkcija trunc daje cijeli broj koji je dio od z. Funkcija uklanja decimalni dio od z, tj. zaokružuje prema nuli. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z kompleksni broj, funkcija daje trunc(re(z))+trunc(im(z))i.

fract funkcija

daje razlomljeni dio argumenta.

Sintaksa

fract(z)

Opis

Funkcija fract daje razlomljeni dio od z. Funkcija uklanja cijeli broj, dio od z, tj. fract(z) = z - trunc(z). z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z kompleksni broj, funkcija daje fract(re(z))+fract(im(z))i.

ceil funkcija

zaokružuje argument na više

Sintaksa

ceil(z)

Opis

Funkcija ceil nalazi najmanji cijeli broj koji nije manji od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z kompleksni broj, funkcija daje ceil(re(z))+ceil(im(z))i.

floor funkcija

zaokružuje argument na niže.

Sintaksa

floor(z)

Opis

Funkcija floor, često zvana funkcija najvećeg cijelog broja, daje najveći cijeli broj koji nije veći od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z kompleksni broj, funkcija daje floor(re(z))+floor(im(z))i.

round funkcija

zaokružuje argument na zadani broj decimalnih mjesta.

Sintaksa

round(z,n)

Opis

Funkcija round zaokružuje z s brojem decimala danm argumentom n. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Ako je z koji daje, funkcija daje round(re(z),n)+round(im(z),n)i. n može biti bilo koji numerički izraz koji daje cijeli broj. Ako jen < 0, z zaokružuje se s n mjesta lijevo od zareza.

Primjeri

round(412.4572,3) = 412.457
round(412.4572,2) = 412.46
round(412.4572,1) = 412.5
round(412.4572,0) = 412
round(412.4572,-2) = 400