Piecewise

sign funkcija

daje sign argumenta.

Sintaksa

sign(z)

Opis

Funkcija sign češće nazivana signum, daje sign od z. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj ili kompleksni broj. Kad je z realni broj, sign(z) daje 1 za z>0 i -1 za z<0. sign(z) daje 0 za z=0. Kad je z kompleksni broj, sign(z) daje z/abs(z).

u funkcija

The unit step function.

Sintaksa

u(z)

Opis

Funkcija u(z) je poznatija kao unit step funkcija. z može biti bilo koji numerički izraz koji daje realni broj. Funkcija je neodređena kad z ima imaginarni dio. u(z) daje 1 za z 0 i 0 za z < 0.

min funkcija

daje najmanju vrijednost danih argumenata.

Sintaksa

min(A,B,...)

Opis

Funkcija min daje najmanji od danih argumenata. min funkcija zahtijeva barem dva argumenta, do neograničeno. Argumenti mogu biti bilo koji numerički izrazi koji su realni brojevi ili kompleksni brojevi. Ako je argument kompleksni broj, rezultat je oblika: min(re(A), re(B), ...) + min(im(A), im(B), ...)i.

max funkcija

daje najveću vrijednost danih argumenata.

Sintaksa

max(A,B,...)

Opis

Funkcija max daje najveći od danih argumenata. max funkcija zahtijeva barem dva argumenta, do neograničeno. Argumenti mogu biti bilo koji numerički izrazi koji su realni brojevi ili kompleksni brojevi. Ako je argument kompleksni broj, rezultat je oblika: max(re(A), re(B), ...) + max(im(A), im(B), ...)i.

range funkcija

daje drugi argument ako je unutar raspona između prvog argumenta i trećeg argumenta.

Sintaksa

range(A,z,B)

Opis

Funkcija range daje z, ako je z veći od A i manji od B. Ako z < A daje A. Ako z > B daje B. Argumenti mogu biti bilo koji numerički izrazi koji su realni brojevi ili kompleksni brojevi. To je isto što i max(A, min(z, B)).

if funkcija

Evaluates one or more conditions and returns a different result based on them.

Sintaksa

if(cond1, f1, cond2, f2, ... , condn, fn [,fz])

Opis

The if function evaluates cond1 and if it is different from 0 then f1 is evaluated and returned. Else cond2 is evaluated and if it is different from 0 then f2 is returned and so forth. If none of the conditions are true fz is returned. fz is optional and if not specified if returns an error if none of the conditions are true. The arguments may be any numerički izrazi that evaluate to realni brojevi or kompleksni brojevi.