Rediger akser

Når menupunktet RedigerAkser... vælges, fremkommer nedenstående dialogboks, hvor indstillinger vedrørende koordinatsystemets akser vælges. Dialogboksen indeholder 4 faneblade. Det første faneblad, som er vist nedenfor, bruges til at vælge indstillinger for x-aksen. Fanebladet, der bruges til at vælge indstillinger for y-aksen, er helt analog hertil.

x-akse/y-akse

Minimum

Den mindste værdi på den markerede akse. Standard: -10

Maksimum

Den største værdi på den markerede akse. Standard: 10

Skala

Her angives afstanden mellem skalastreger på aksen. Skalastreger bliver vist som små streger vinkelret på aksen. Skala bruges både til visning af skalastreger og tal på aksen. Med en logaritmisk akse indikerer Skala faktoren mellem skalastregerne. For eksempel vil en Skala på 4 vise 1, 4, 16, 64, osv. på en logaritmisk akse, mens det vil vise 0, 4, 8, 12, osv. på en normal akse.

Gitter

Her angives afstanden mellem gitterstreger vinkelret på aksen. Dette bruges kun, når gitterlinjer bliver vist.

Logaritmisk skala

Afkryds dette felt, hvis du ønsker aksen inddelt logaritmisk.

Vis tal

Når feltet er afkrydset, vises talenheder på aksen med den afstand, som blev valgt under Skala.

Etiket

Når dette felt er afkrydset, vil den tekst, som står i tekstboksen, blive vist lige over x-aksen i højre side af koordinatsystemet. For y-aksen vises etiketten i toppen til højre for aksen. Dette anvendes til at angive, hvilken enhed der vises på akserne.

x-aksen krydser i / y-aksen krydser i:

Her angives det koordinat, ved hvilket aksen krydser den anden akse. Dette er kun tilgængeligt, når Aksetype er sat til Krydset. Standard: 0.

Automatisk

Når dette felt afkrydses, vil programmet selv vælge en værdi for Skala ud fra aksernes dimensioner og vinduets størrelse.

Automatisk

Når dette felt afkrydses, vil Gitter have samme værdi som Skala.

Vis

Når dette felt er afkrydset, bliver skalastreger vist som små markeringer på aksen med den afstand, som er valgt under Skala.

Vis

Når dette felt er afkrydset, vil gitterlinjer blive vist som prikker vinkelret på aksen med den farve, som er valgt under Skrifttype og farver, og med den afstand, som er valgt under Gitter.

Vis som brøk gange π

Når dette er valgt, vil numre på aksen blive vist som en brøk gange π, f.eks. 3π/2. Vis tal skal være valgt, for at denne mulighed er tilgængelig.

Indstillinger

Titel

Her kan du indtaste en titel, som vises over koordinatsystemet. Brug knappen til højre til at ændre på skrifttypen.

Vis signaturforklaring

Marker dette felt for at vise signaturforklaring med en liste over funktioner og punktserier i øverste højre hjørne af koordinatsystemet. Skrifttypen kan ændres under Skrifttype og farver.

Placering

Her kan du vælge, i hvilket af de fire hjørner signaturforklaring skal placeres. Dette kan også ændres ved at højreklikke på signaturforklaringen i hovedvinduet.

Beregn med komplekse tal

Når dette felt er afkrydset, vil der blive anvendt komplekse tal til mellemregninger, når en graf skal tegnes. Det vil tage længere tid at tegne grafer, når dette er valgt, men det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt, hvis mellemregninger er komplekse. Resultatet skal være reelt, for at en graf kan tegnes. Dette påvirker ikke evaluering af funktionen.

Aksetype

Vælg Ingen, hvis du ikke ønsker akserne vist. Vælg Krydset, hvis du ønsker et normalt koordinatsystem. Aksernes placering kan ændres fra y-aksen krydser i og x-aksen krydser i. Vælg Ramme, hvis akserne altid skal vises i bunden og i venstre side af billedet. Dette vil overskrive y-aksen krydser i / x-aksen krydser i.

Trigonometri

Her vælges, om trigonometriske beregninger skal foretages med Radian eller Grader. Dette bruges også til at vise komplekse tal i polært format.

Skrifttype og farver

Farver

Her kan du ændre på baggrundsfarven, farven på akserne og farven på gitterlinjerne.

Skrifttyper

Her kan du ændre på den skrifttype, som bruges til i akseetiketterne, tallene på akserne og signaturforklaring.

Gem som standard

Afkryds dette felt for at gemme de indstillinger, som er valgt i dialogboksen som standard til brug i fremtiden. Standarden vil have effekt, når du vælger at lave et nyt koordinatsystem. Den gemmes i din brugerkonto i Windows, dvs. forskellige brugere kan have hver deres standardindstillinger i Graph.