Indstillinger

Når menupunktet RedigerIndstillinger... vælges, fremkommer nedenstående dialogboks, hvor generelle indstillinger for programmet kan vælges.

Decimaler

Her angives det antal decimaler, som beregnede resultater vises med. Tallet påvirker ikke beregningerne og har ingen indflydelse på de viste grafer.

Tidligere filer

Her angives det maksimale antal menupunkter med tidligere brugte filer, som vises i menuen Filer. Antallet kan være mellem 0 og 9. 0 betyder, at ingen tidligere filer vises.

Maks. fortryd

Hver gang en ændring foretages, gemmer programmet tilstrækkelig information til at fortryde den. Som standard vil Maks. fortryd være 50. Dette betyder, at de 50 seneste ændringer i dokumentet kan fortrydes. Fortrydelsespunkterne bruger en lille smule hukommelse. Hvis systemet ikke har ret meget RAM, kan der frigøres hukommelse ved at reducere Maks. fortryd.

Skriftstørrelse

Dette kan bruges til at ændre skriftstørrelsen og det meste af brugergrænsefladen. Det er mest anvendeligt, hvis skærmopløsningen er meget høj, eller hvis man af andre grunde har svært ved at læse brugergrænsefladen.

Sprog

Dette viser en liste over mulige sprog for programmet. Det valgte sprog vil blive brugt i fremtiden. Hver bruger kan vælge sin egen indstilling for sprog.

Brugerdefineret decimaladskiller

Decimaladskiller, som bruges, når data eksporteres til filer eller til udklipsholderen. Hvis dette er slået fra, bruges standard i Windows' internationale indstillinger. Dette bruges ikke i udtryk, som indtastes i Graph; her bruges altid punktum som decimaladskiller.

Associér .grf filer med Graph

Når dette felt er afkrydset, er filer af typen .grf associeret med programmet. Programmet kan derefter startes, og en tidligere gemt .grf fil indlæses ved at dobbeltklikke på den ønskede fil i Stifinder.

Vis værktøjstip

Når dette felt er afkrydset, vil en lille ramme med en forklaring til en valgmulighed blive vist, når musen holdes over punktet i et par sekunder. Det være sig et indtastningsfelt, en menuboks osv. Under alle omstændigheder vil forklaringen blive vist i statusbaren nederst i hovedvinduet.

Gem arbejdsområde når programmet afsluttes

Når dette felt er afkrydset, vil størrelsen på programmets hovedvindue blive gemt, når programmet afsluttes. Næste gang programmet startes, vil de gemte indstillinger blive anvendt. funktionslistes bredde gemmes også. Når feltet ikke er afkrydset, vil programmet under opstart anvende de indstillinger, som sidst blev gemt.

Komplekst format

Her vælges, hvordan komplekse tal skal vises i Evaluer. Reel betyder, at kun reelle tal skal vises. Et tal med en imaginær del bliver altså ikke vist, og der kommer i stedet en fejlmeddelelse. Rektangulær betyder, at komplekse tal vises på formen a+bi, hvor a er den reelle del og b er den imaginære del. Polær betyder, at tal vises på formen aÐθ, hvor a er tallets absolutte værdi, og θ er vinklen fra standardbasisvektoren e = (1,0) til stedvektoren for det komplekse tal a+bi, regnet med fortegn. θ er afhængig af valget mellem Radian og Grader under Trigonometri i dialogboksen Rediger akser.

Bemærk at der kan blive vist forskellige resultater i Evaluer afhængig af indstillingen Komplekst format: Indstillingen Reel vil få Graph til at finde et reelt resultat, hvis det er muligt, mens Rektangulær og Polær kan give et irreelt resultat for den samme evaluering.

Tjek for ny version af Graph ved opstart

Når dette felt er afkrydset, vil programmet kontakte en web-server ved hver opstart af programmet for at se, om en nyere version er tilgængelig på nettet. Hvis en nyere version findes, vil du blive spurgt, om du ønsker at besøge hjemmesiden for at opgradere. Hvis der ikke er nogen ny version, vil du ikke se nogen meddelelse. Hvis dette er slået fra, kan HjælpInternetTjek for opdatering stadig bruges for at se, om en ny version er tilgængelig.