Indsæt funktion

Når du ønsker at indsætte en funktion, kan menupunktet FunktionIndsæt funktion... bruges til at fremkalde nedenstående dialogboks. Vælg funktionsliste og brug menupunktet FunktionRediger... for at redigere en eksisterende funktion.

Funktionstype

Du kan vælge mellem tre forskellige typer af funktioner: Normal funktion, parameterfunktion og polær funktion. En standardfunktion er givet ved y=f(x). Til ethvert x, for hvilket funktionen er defineret, tilordnes netop én funktionsværdi. Funktionen er imidlertid ikke nødvendigvis defineret for alle x-koordinater.

For en parameterfunktion beregnes x- og y-koordinaterne ud fra en uafhængig variabel t. Det vil sige, at en parameterfunktion er bestemt ved to koordinatfunktioner: x(t) og y(t).

En polærfunktion r(t) beskriver afstanden fra origo til et punkt på grafen for funktionen givet en vinkel t. t er den direkte vinkel mellem begyndelsesradius og punktet på grafen. Dette betyder, at x- og y-koordinaterne er givet ved x(t)=r(t)*cos(t), y(t)=r(t)*sin(t).

Funktionsforskrift

Her indtastes forskriften for funktionen. Dette kan være f(x), x(t), y(t) eller r(t) afhængig af den valgte funktionstype. Du kan under Liste over funktioner se alle variable, konstanter og funktioner, der kan bruges til at tegne grafer.

Interval for argumentet

Du kan vælge et interval for den uafhængige variabel. Fra og Til angiver begyndelsen og slutningen på intervallet. Hvis funktionen er en standardfunktion, kan du efterlade det ene eller begge felter blanke for at tegne fra minus uendelig til plus uendelig. For parameterfunktioner og polærfunktioner skal der altid specificeres et interval. Desuden skal antallet af trin til at beregne de punkter, der bruges til at tegne grafen, specificeres for parameterfunktioner og polærfunktioner. Jo flere trin desto pænere bliver kurven, men den tager også længere tid at tegne. Trin bør efterlades blank for standardfunktioner for at lade Graph bestemme det optimale antal trin. Du kan dog angive antal trin, hvis grafen ikke vises tilstrækkelig detaljeret, f.eks. hvis en asymptote ikke vises korrekt. Bemærk, at Trin kun angiver et maksimalt antal beregninger. Graph kan finde på at tilføje flere trin ved kritiske punkter, hvis Tegnemetode er indstillet til Automatisk.

Endepunkter

Her kan du vælge, om begyndelsen og/eller slutningen på intervallet skal markeres. Hvis der ikke er valgt noget interval, vises endepunkterne der, hvor funktionens graf kommer ind i og forlader billedet. Som standard vises der ingen markører.

Signaturtekst

Indtast den beskrivelse, der skal vises i signaturforklaring. Hvis feltet er tomt, vises forskriften for funktionen i signaturforklaringen i stedet.

Grafegenskaber

Det er muligt at vælge mellem forskellige linjetyper, som grafen skal tegnes med. Der kan vælges mellem udfyldte, stiplede, prikkede og kombinationer af disse. Linjetype kan kun vælges, når Tegnemetode er sat til Linjer eller Automatisk. Når Tegnemetode er Prikker, vises der kun en prik ved hvert beregnet punkt. Ligeledes vil Linjer Tegnemetode forbinde de beregnede punkter med linjestykker. Automatisk vil også tegne linjestykker; men Graph vil foretage flere beregninger ved kritiske punkter, hvis dette formodes at forbedre grafens udseende. Der vil også være et ophold i linjestykket, hvis der formodes at være en asymptote. Grafens tykkelse kan også indstilles. Denne angives i pixel. Desuden er der en lang række forskellige farver til grafen at vælge imellem. Programmet husker og foreslår de samme egenskaber, som blev brugt sidst.