Indsæt tangent/normal

Nedenstående dialogboks kan bruges til at indsætte og redigere en tangent eller normal til grafen for en funktion. Brug FunktionIndsæt tangent/normal... for at indsætte en ny tangent eller normal. Markér en eksisterende tangent eller normal i funktionsliste og brug FunktionRediger... for at ændre den.

En tangent er en ret linje, der rører grafen i et defineret punkt uden at krydse den. Tangenten må dog godt krydse grafen andre steder. En normal er en ret linje, som står vinkelret på tangenten til grafen for funktionen i et angivet punkt. Hvis der er tale om en normal funktion, vil punktet være identificeret ved x-koordinaten, mens punktet identificeres ud fra den uafhængige parameter, t for parameterfunktioner og polærfunktioner.

Interval for argumentet

Man kan vælge et interval for tangenten/normalen. Fra og Til indikerer intervallets begyndelse og slutning. Hvis det ene eller begge felter er tomme, tegnes grafen fra minus uendelig og/eller til plus uendelig.

Endepunkter

Her kan man vælge at vise markører ved intervallets begyndelse og/eller slutning. Hvis der ikke vælges noget interval, vises markørerne ved kanten af vinduet. Det er standard ikke at vise markører.

Signaturtekst

Indtast en beskrivelse, som vises i signaturforklaring. Funktionens ligning vil blive brugt, hvis feltet er tomt.

Grafegenskaber

Man kan vælge mellem forskellige linjetyper, som tangenten/normalen skal tegnes med. Man kan vælge imellem udfyldt, stiplet, prikket eller en kombination af disse. Man kan også vælge bredden på tangenten/normalen. Bredden angives i pixel. Der er også en række forskellige farver at vælge imellem.