Indsæt skravering

Dialogboksen nedenfor bruges til at tilføje skravering til en markeret funktionsgraf. Brug FunktionIndsæt skravering... for at indsætte en ny skravering. Markér en eksisterende skravering i funktionsliste og brug FunktionRediger... for at ændre den. Skraveringen bruges til at markere et område mellem funktionsgrafen og noget andet.

Skravering

I fanebladet Skravering kan man vælge mellem forskellige typer af skraveringer.

Mellem funktionen og x-aksen

Dette er den mest brugte form for skravering. Denne type vil skravere området mellem grafen for funktionen og x-aksen i det valgte interval. Hvis Formindsk indtil skæring eller Forøg indtil skæring afkrydses, vil intervallet blive formindsket eller forøget, indtil grafen krydser x-aksen.

Mellem funktionen og y-aksen

Denne type vil skravere området mellem grafen for funktionen og y-aksen i det valgte interval. Dette bruges sjældent og er nok mest brugbart for parameterfunktioner. Bemærk, at det stadig er x-koordinaterne, der angiver intervallet for almindelige funktioner. Hvis Formindsk indtil skæring eller Forøg indtil skæring afkrydses, vil intervallet blive formindsket eller forøget, indtil grafen krydser y-aksen.

Under funktionen

Denne type vil skravere området under grafen for funktionen ned til bunden af billedet. Hvis Formindsk indtil skæring eller Forøg indtil skæring afkrydses, vil intervallet blive formindsket eller forøget, indtil grafen krydser bunden af vinduet.

Over funktionen

Denne type vil skravere området over grafen for funktionen op til toppen af billedet. Hvis Formindsk indtil skæring eller Forøg indtil skæring afkrydses, vil intervallet blive formindsket eller forøget, indtil funktionen krydser toppen af vinduet.

Inde i funktionen

Denne type vil skravere området inde i grafen for funktionen i det valgte interval. Hvis Formindsk indtil skæring eller Forøg indtil skæring afkrydses, vil intervallet blive formindsket eller forøget, indtil grafen krydser sig selv. Dette er specielt brugbart til at skravere en lukket del af en parameterkurve, men kan også bruges til almindelige funktioner.

Mellem funktioner

Denne type vil skravere området mellem graferne for to funktioner. Den første funktion blev valgt i funktionsliste i hovedvinduet, inden dialogboksen blev fremkaldt. Den anden funktion vælges i listen under fanebladet 2. funktion. For almindelige funktioner, er intervallet det samme for begge funktioner. For parameterfunktioner kan der vælges forskellige intervaller for de to funktioner. Hvis der ikke vælges et interval for den anden funktion, vil den bruge samme interval som den første.

Indstillinger

I fanebladet Indstillinger, som vises herunder, er der mulighed for at vælge forskellige indstillinger for skraveringen.

Fra

Her indtastes den x-koordinat, eller t-værdi hvis du bruger parameterfunktioner, hvor skraveringen skal starte. Hvis der ikke indtastes nogen værdi, vil skraveringen starte i minus uendelig. Hvis Formindsk indtil skæring afkrydses, vil startværdien blive formindsket til det punkt, hvori grafen for funktionen krydser en akse, kanten, sig selv eller grafen for en anden funktion, afhængig af hvilken type skravering, der er valgt.

Til

Her indtastes den x-koordinat, eller t-værdi hvis du bruger parameterfunktioner, hvor skraveringen skal slutte. Hvis der ikke indtastes nogen værdi, vil skraveringen slutte i uendelig. Hvis Forøg indtil skæring afkrydses, vil slutværdien blive forøget til det punkt, hvori grafen for funktionen krydser en akse, kanten, sig selv eller grafen for en anden funktion, afhængig af hvilken type skravering, der er valgt.

Type

Her vælges hvilket udseende skraveringen skal have.

Farve

Her vælges skraveringens farve.

Marker ramme

Afkryds dette felt for at tegne en linje langs skraveringens kant. Fjern markeringen for ikke at tegne kant på skraveringen. Dette kan bruges til at få to skraveringer til at se ud som en.

2. funktion

Under fanebladet 2. funktion vælges den anden funktion, når Mellem funktioner er valgt i fanebladet Skravering. Dialogboksen med fanebladet 2. funktion kan ses nedenfor.

Skraveringsområde for 2. funktion

Her vælges intervallet for skraveringen langs grafen for den anden funktion på samme måde som intervallet for grafen for den første funktion under Indstillinger. Dette er kun tilgængeligt for parameterfunktioner og ikke for almindelige funktioner. For almindelige funktioner, vil intervallet for den anden funktion altid være det samme som for den første funktion. Hvis der hverken indtastes en værdi i start eller slut for en parameterfunktion eller polærfunktion, vil værdierne for den første funktion blive brugt.

En skravering er en hensigtsmæssig måde at markere et område på. Hvis der forekommer et underligt resultat, kontroller at det er den rigtige funktion og det rigtige interval, som skraveringen er tilføjet. Hvis en skravering krydser en asymptote eller skraveringen er tilføjet en underlig funktion, kan der forekomme et mærkeligt resultat. Men helt ærligt, hvad havde du egentlig forventet?