Konstanter

rand-konstant

Returnerer et tilfældigt tal i intervallet 0 til 1.

Syntaks

rand

Beskrivelse

rand benyttes som en konstant, men returnerer et pseudovilkårligt tal, hver gang den evalueres. Værdien er et reelt tal i intervallet [0;1].

Bemærkninger

Da rand returnerer en ny værdi, hver gang den evalueres, vil en graf for en funktion, i hvis udtryk rand indgår, se forskellig ud, hver gang den tegnes. En graf, hvis funktion bruger rand vil ligeledes ændre forløb, når programmet tegner grafen igen, efter koordinatsystemet flyttes, ændrer vinduesstørrelse eller zoomes.

Implementering

rand bruger en multiplikativ tilfældighedsgenerator med en periode på 32. potens af 2 til at returnere et pseudovilkårligt tal i intervallet fra 0 til 1.