Trigonometrisk

sin-funktion

Returnerer sinus til argumentet.

Syntaks

sin(z)

Beskrivelse

Funktionen sin beregner sinus til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et reelt tal, ligger resultatet på intervallet -1 til 1.

Bemærkninger

For store argumenter vil funktionen begynde at miste præcision.

cos-funktion

Returnerer cosinus til argumentet.

Syntaks

cos(z)

Beskrivelse

Funktionen cos beregner cosinus til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et reelt tal, ligger resultatet på intervallet -1 til 1.

Bemærkninger

For store argumenter vil funktionen begynde at miste præcision.

tan-funktion

Returner tangens til argumentet.

Syntaks

tan(z)

Beskrivelse

Funktionen tan beregner tangens til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

Bemærkninger

For store argumenter vil funktionen begynde at miste præcision. tan er udefineret for z = p*π/2, hvor p er et heltal; men funktionen returnerer et meget stort tal, hvis z er tæt på den udefinerede værdi.

asin-funktion

Returnerer invers sinus til argumentet.

Syntaks

asin(z)

Beskrivelse

Funktionen asin beregner invers sinus til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. z kan være et hvilket som helst reelt tal. Dette er den omvendte af funktionen sin.

acos-funktion

Returnerer invers cosinus til argumentet.

Syntaks

acos(z)

Beskrivelse

Funktionen acos beregner invers cosinus til vinklen z. Resultatet kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal. Dette er den omvendte af funktionen cos.

atan-funktion

Returnerer invers tangens til argumentet.

Syntaks

atan(z)

Beskrivelse

Funktionen atan beregner invers tangens til vinklen z. Resultatet kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal. Dette er den omvendte af funktionen tan.

sec-funktion

Returnerer sekans til argumentet.

Syntaks

sec(z)

Beskrivelse

Funktionen sec beregner sekans til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. sec(z) er det samme som 1/cos(z). z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

Bemærkninger

For store argumenter vil funktionen begynde at miste præcision.

csc-funktion

Returnerer cosekans til argumentet.

Syntaks

csc(z)

Beskrivelse

Funktionen csc beregner cosekans til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. csc(z) er det samme som 1/sin(z). z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

Bemærkninger

For store argumenter vil funktionen begynde at miste præcision.

cot-funktion

Returnerer cotangens til argumentet.

Syntaks

cot(z)

Beskrivelse

Funktionen cot beregner cotangens til vinklen z, der kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. cot(z) er det samme som 1/tan(z). z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

Bemærkninger

For store argumenter vil funktionen begynde at miste præcision.

asec-funktion

Returnerer invers sekans til argumentet.

Syntaks

asec(z)

Beskrivelse

Funktionen asec beregner invers sekans til vinklen z. Resultatet kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. asec(z) er det samme som acos(1/z). z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal. Dette er den omvendte af funktionen sec.

acsc-funktion

Returnerer invers cosekans til argumentet.

Syntaks

acsc(z)

Beskrivelse

Funktionen acsc beregner invers cosekans til vinklen z. Resultatet kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. acsc(z) er det samme som asin(1/z). z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal. Dette er den omvendte af funktionen csc.

acot-funktion

Returnerer invers cotangens til argumentet.

Syntaks

acot(z)

Beskrivelse

Funktionen acot beregner invers cotangens til vinklen z. Resultatet kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. acot(z) er det samme som atan(1/z). z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal. Dette er den omvendte af funktionen cot.

Bemærkninger

Funktionen acot returnerer en værdi på intervallet ]-π/2;π/2] (]-90;90] når man regner i grader), hvilket er den mest almindelige definition. Nogle vil imidlertid definere det til at være på intervallet ]0;π[.