Brugerdefinerede funktioner/konstanter

Graph giver dig mulighed for at definere dine egne funktioner og konstanter, som du kan bruge i andre udtryk i programmet. Dette kan bruges til at forenkle konstanter og udtryk, som bruges ofte, for at gøre det hurtigere og nemmere at bruge disse konstanter og udtryk. Brug menupunktet FunktionBrugerdefinerede funktioner... for at fremkalde dialogboksen.

Indtastning af funktioner

Navne på funktioner og konstanter indtastes i første kolonne. Navnet kan indeholde enhver kombination af bogstaver, tal og understreg, men skal til enhver tid begynde med et bogstav. Navne, som allerede er tildelt indbyggede funktioner eller variable, må ikke bruges.

Funktionsargumenter indtastes efter navnet i parentes og adskilt af komma, f.eks. f(x,y,z) hvis funktionen hedder f og tager tre argumenter med navnene x, y og z. Ligesom funktionsnavnet skal også navnene på argumenterne begynde med et bogstav og må kun indeholde bogstaver og tal.

De udtryk, der skal defineres, indtastes i den anden kolonne. Udtrykkene kan gøre brug af argumenter, som er definerede i den første kolonne, og alle indbyggede funktioner, andre brugerdefinerede funktioner og konstanter, og de kan endda kalde sig selv rekursivt. Der kan skrives en kommentar efter et #-symbol sidst i udtrykket.

Ændring og fjernelse af funktioner

En funktion eller konstant fjernes ved at slette navnet og definitionen eller ved at vælge Slet række fra undermenuen. Alle elementer, som gør brug af den slettede funktion eller konstant, kan ikke længere evalueres.

Når du trykker OK eller Anvend i den viste dialogboks, opdateres alle elementer for at tage hensyn til eventuelle ændringer i funktioner eller konstanter.