Indsæt f'(x)

Nedenstående dialogboks bruges til at indsætte den markerede funktions første afledede. Vælg den funktion, der skal differentieres og brug FunktionIndsæt f'(x)... for at indsætte den afledede.

Hvis funktionen er en standardfunktion f(x), angiver den første afledede tangenthældningen i punktet (x,f(x)) på grafen for f. Den første afledede er differentialkvotienten af f med hensyn til x: f'(x) = df(x)/dx

Du kan vælge interval, linjetype, tykkelse i pixel og farve for funktionens afledede. Differentialkvotienten vil blive indsat som en funktion, og den kan redigeres som en sådan. Den afledede funktion vil ikke ændre sig, når den oprindelige funktion bliver redigeret.