stykkevis

sign-funktion

Returnerer argumentets fortegn.

Syntaks

sign(z)

Beskrivelse

Funktionen sign, som også kaldes signum, returnerer fortegnet på z. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et reelt tal, returnerer sign(z) 1 for z>0 og -1 for z<0. sign(z) returnerer 0 for z=0. Hvis z evalueres til et komplekst tal, returnerer sign(z) z/abs(z).

u-funktion

Funktionen unit step.

Syntaks

u(z)

Beskrivelse

Funktionen u(z) kaldes ofte unit step. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal. Funktionen er udefineret, hvis z har en imaginær del. u(z) returnerer 1 for z0 og 0 for z<0.

min-funktion

Finder og returnerer det mindste af argumenterne.

Syntaks

min(A,B,...)

Beskrivelse

Funktionen min returnerer det mindste af de givne argumenter. min kan tage et vilkårligt antal argumenter, dog mindst 2. Argumenterne kan være hvilke som helst numeriske udtryk, der evalueres til reelle tal eller komplekse tal. Hvis argumenterne er komplekse tal, returnerer funktionen min(re(A), re(B), ...) + min(im(A), im(B), ...)i.

max-funktion

Finder og returnerer det største af argumenterne.

Syntaks

max(A,B,...)

Beskrivelse

Funktionen max returnerer det største af de givne argumenter. max kan tage et vilkårligt antal argumenter, dog mindst 2. Argumenterne kan være hvilke som helst numeriske udtryk, der evalueres til reelle tal eller komplekse tal. Hvis argumenterne er komplekse tal, returnerer funktionen max(re(A), re(B), ...) + max(im(A), im(B), ...)i.

range-funktion

Returnerer det andet argument, hvis det ligger i intervallet mellem det første og tredje argument.

Syntaks

range(A,z,B)

Beskrivelse

Funktionen range returner z, hvis z er større end A og mindre end B. Hvis z < A, returneres A. Hvis z > B, returneres B. Argumenterne er kan være hvilke som helst numeriske udtryk, der evalueres til reelle tal eller komplekse tal. Funktionen har samme effekt som max(A, min(z, B)).

if-funktion

Evaluerer en eller flere betingelser og returnerer forskellige resultater baseret på dette grundlag.

Syntaks

if(cond1, f1, cond2, f2, ... , condn, fn [,fz])

Beskrivelse

Funktionen if evaluerer cond1, og hvis den er forskellig fra 0, vil f1 blive evalueret og returneret. Ellers vil cond2 blive evalueret, og hvis resultatet er forskelligt fra 0, vil f2 blive returneret osv. Såfremt ingen af betingelserne er sande, vil fz blive returneret. fz er valgfri, og er denne ikke angivet, vil if returnere en fejl, såfremt ingen af betingelserne er sande. Argumenterne kan være hvilke som helst numeriske udtryk, som evalueres til reelle tal eller komplekse tal.