Afrunding

trunc-funktion

Fjerner argumentets brøkdel.

Syntaks

trunc(z)

Beskrivelse

Funktionen trunc returnerer heltal-delen af z. Funktionen fjerner decimaldelen af z, dvs. den runder mod nul. z kan være et hvilket som numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et komplekst tal, returnerer funktionen trunc(re(z))+trunc(im(z))i.

fract-funktion

Returnerer argumentets brøkdel.

Syntaks

fract(z)

Beskrivelse

Funktionen fract returnerer brøkdelen af z. Funktionen fjerner heltal-delen af z, dvs. fract(z) = z - trunc(z). z kan være ethvert numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et komplekst tal, returnerer funktionen fract(re(z))+fract(im(z))i.

ceil-funktion

Runder argumentet op.

Syntaks

ceil(z)

Beskrivelse

Funktionen ceil finder den mindste heltal, som ikke er mindre end z. z kan være ethvert numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et komplekst tal, returnerer funktionen ceil(re(z))+ceil(im(z))i.

floor-funktion

Runder argumentet ned.

Syntaks

floor(z)

Beskrivelse

Funktionen floor, som også kaldes funktionen for det største heltal, finder den største heltal, som ikke er større end z. z kan være ethvert numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et komplekst tal, returnerer funktionen floor(re(z))+floor(im(z))i.

round-funktion

Afrunder et tal til det angivne antal decimaler.

Syntaks

round(z,n)

Beskrivelse

Funktionen round afrunder z til n decimaler. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis z er et komplekst tal, returnerer funktionen round(re(z),n)+round(im(z),n)i. n kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et heltal. Hvis n<0, afrundes z til n ciffer til venstre for kommaet.

Eksempler

round(412.4572,3) = 412.457
round(412.4572,2) = 412.46
round(412.4572,1) = 412.5
round(412.4572,0) = 412
round(412.4572,-2) = 400