Komplekst

abs-funktion

Returnerer argumentets absolutte værdi.

Syntaks

abs(z)

Beskrivelse

abs-funktionen returnerer den absolutte eller numeriske værdi af z, ofte skrevet |z|. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. abs(z) returnerer altid et positivt reelt tal.

arg-funktion

Returnerer parametrens argument.

Syntaks

arg(z)

Beskrivelse

Funktionen arg returnerer z’s vinkel, der også kaldes argumentet til z. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. arg(z) returnerer altid et reelt tal. Resultatet kan være i radianer eller grader afhængig af de aktuelle indstillinger. Vinklen er altid mellem -π og π. Hvis z er et reelt tal, er arg(z) 0 for positive tal og π for negative tal. arg(0) er udefineret.

conj-funktion

Returnerer argumentet konjugeret.

Syntaks

conj(z)

Beskrivelse

Funktionen conj returnerer den konjugerede værdi af z. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Funktionen er defineret som: conj(z) = re(z) - i*im(z).

re-funktion

Returnerer argumentets reelle del.

Syntaks

re(z)

Beskrivelse

Funktionen re returnerer den reelle del af z. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

im-funktion

Returnerer argumentets imaginære del.

Syntaks

im(z)

Beskrivelse

Funktionen im returnerer den imaginære del af z. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.