Potens og logaritme

sqr-funktion

Returnerer kvadratet på argumentet.

Syntaks

sqr(z)

Beskrivelse

Funktionen sqr beregner kvadratet på z, dvs. z opløftet i anden potens. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

exp-funktion

Returnerer e opløftet til argumentets potens.

Syntaks

exp(z)

Beskrivelse

Funktionen exp bruges til at opløfte e, Eulers konstant, zs potens. Dette er det samme som e^z. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal.

sqrt-funktion

Returnerer kvadratroden af argumentet.

Syntaks

sqrt(z)

Beskrivelse

Funktionen sqrt beregner kvadratroden af z, dvs. z opløftet til ½. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis beregningen foretages med reelle tal, er funktionen kun defineret for z 0.

root-funktion

Returnerer argumentets n’te rod.

Syntaks

root(n, z)

Beskrivelse

Funktionen root beregner zs n. rod. n og z kan være hvilke som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis beregningen foretages med reelle tal, er funktionen kun defineret for z 0.

Bemærkninger

Hvis beregningen foretages med reelle tal, er funktionen kun defineret for z<0, hvis n er et ulige heltal. For beregninger med komplekse tal er root defineret for hele det komplekse plan på nær i polen n=0. Bemærk at ved beregninger med komplekse tal vil resultatet altid have en imaginær del, hvis z<0, selv om resultatet er reelt, når beregningerne foretages med reelle tal, og n er et ulige heltal.

Eksempel

x^(1/3) kan bruges i stedet for root(3, x).

ln-funktion

Returnerer den naturlige logaritme til argumentet.

Syntaks

ln(z)

Beskrivelse

Funktionen ln beregner logaritmen af z med grundtallet e, som er Eulers konstant. ln(z) kaldes også for den naturlige logaritme. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis beregningen foretages med reelle tal, er funktionen kun defineret for z>0. Når beregningen foretages med komplekse tal, er z defineret for ethvert z bortset fra 0.

log-funktion

Returnerer 10-talslogaritmen til argumentet.

Syntaks

log(z)

Beskrivelse

Funktionen log beregner logaritmen af z med grundtallet 10. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis beregningen foretages med reelle tal, er funktionen kun defineret for z>0. Når beregningen foretages med komplekse tal, er z defineret for ethvert z bortset fra 0.

logb-funktion

Returnerer argumentets logartime med grundtallet n.

Syntaks

logb(z, n)

Beskrivelse

Funktionen logb beregner logaritmen af z med grundtallet n. z kan være et hvilket som helst numerisk udtryk, der evalueres til et reelt tal eller et komplekst tal. Hvis beregningen foretages med reelle tal, er funktionen kun defineret for z>0. Når beregningen foretages med komplekse tal, er z defineret for ethvert z bortset fra 0. n skal evalueres til et positivt reelt tal.