Gem som billede

Vælg menupunktet FilerGem som billede..., hvis du ønsker at gemme det viste koordinatsystem i en billedfil. Når menupunktet vælges, fremkommer en standardGem som-dialogboks, hvor mappe og filnavn angives, og en af følgende filtyper vælges:

Windows Enhanced Metafile (emf)

Metafiler foretrækkes som regel, fordi de er små og ser pæne ud, når størrelsen ændres. Selv om emf-filer understøttes bredt under MS Windows, er de ikke specielt flytbare.

Scalable Vector Graphics (svg)

Dette er et format til flytbare metafiler og er derfor egnet til filer på internettet. Formatet understøttes imidlertid ikke af alle browsere.

Portable Network Graphics (png)

Portable Network Graphics (png) er et format, der er bedre komprimeret end bmp-filer. Det er det mest gængse format til hjemmesider, fordi det fylder lidt og kan læses af alle browsere.

Windows Bitmap (bmp)

Windows Bitmap (bmp) er et standardformat, som understøttes af næsten alle Windows-programmer, der kan læse billedfiler.

Joint Photographic Experts Group (jpeg)

JPEG (jpg) er et bitmapformat med tab. Det er understøttet, men ikke anbefalet, fordi graferne som regel bliver slørede.

Portable Document Format (pdf)

ortable Document Format (pdf) er ikke et egentligt billedformat. Det er en metode til at gemme dokumenter som postscript, således at de kan transporteres. Graph vil gemme billedet som PNG inde i pdf-filen.

Knappen Indstillinger... i dialogen Gem kan bruges til at ændre billedstørrelsen. Afhængig af det valgte billedformat vil det også være muligt at ændre andre indstillinger.