Animer

Denne dialog bruges til at lave en animation ved at ændre en brugerdefineret konstant. Animationen kan afspilles direkte, gemmes som en fil eller indsættes i et dokument. Animationen kan indeholde alle elementer, som understøttes af Graph, f.eks. funktioner, relationer, punktserier, tekstetiketter osv.

Konstant

Her kan du vælge en konstant, som du vil have til at ændre sig i animationen. Konstanten skal allerede være oprettet i dialogboksen Brugerdefinerede funktioner/konstanter. Den valgte konstant vil blive ændret i hvert enkelt billede i animationen.

Interval

Det er nødvendigt at vælge et interval for den valgte konstant i animationen i felterne Fra og Til. Værdien Trin angiver, hvor meget konstanten skal ændre sig mellem hvert billede. Antallet af billeder er givet ved (TilFra) / Trin. Flere rammer giver en mere glidende animation, men vil også tage længere tid at oprette og øge størrelsen på filen.

Billedinformation

Du kan vælge størrelsen på animationsbilledet. Dette vil påvirke størrelsen på filen og den tid, det tager at oprette animationen. Billeder/sekund indikerer animationens standardhastighed. De fleste afspillere vil være i stand til at justere hastigheden, når animationen afspilles.

Når du trykker på knappen Animer, vil en animation blive oprettet i henhold til de valgte indstillinger. Dette kan tage nogen tid, afhængig af elementerne i koordinatsystemet og det nødvendige antal billeder.

Når animationen er færdig, vises en meget simpel afspiller, som kan bruges til at afspille animationen. Knappen giver mulighed for yderligere indstillinger.

Hastighed

Her kan hastigheden for afspilningen ændres. Dette påvirker kun afspilningen og ikke den gemte fil.

Gentag

Når dette felt er afkrydset, vil animationen fortsat blive afspillet. Når den er slut, vil den blive vist forfra igen.

Kør automatisk tilbage

Dette vil få animationen til at køre baglæns, når den har noget slutningen. Dette er meget anvendeligt i forbindelse med funktionen Gentag, der får animationen til at svinge mellem start og slut.

Gem som...

Dette vil gemme animationen som en avi-fil (Audio Video Interleave), som kan afspilles af en hvilken som helst medieafspiller.

Gem billede...

Dette vil gemme det viste billede som en bitmapfil. Det være sig Windows Bitmap (bmp), Portable Network Graphics (png) eller Joint Photographic Experts Group (jpeg).

Gem alle billeder...

Dette vil gemme alle billederne som enkelte bitmap-filer. Det svarer til at gentage Gem billede... for hvert enkelt billede i animationen.