Tabel

Nedenstående dialogboks anvendes til at evaluere den markerede funktion i et interval. Vælg først en funktion i funktionsliste og brug menupunktet BeregnTabel til at vise dialogboksen. Indtast den første og sidste x-værdi i intervallet i felterne Fra og Til. I felterne Δx eller Δt angives den forskel, der skal være mellem x-værdierne i intervallet for hver evaluering.

Når du trykker på knappen Beregn, bliver tabellen fyldt med værdier for den uafhængige variabel i første kolonne. De øvrige kolonner afhænger af funktionstypen. For normale funktioner viser tabellen f(x), f'(x) og f''(x). For parameterfunktioner viser den x(t), y(t), dx/dt, dy/dt og dy/dx. For polærfunktioner viser den r(t), x(t), y(t), dr/dt og dy/dx. Overflødige kolonner kan fjernes vha. undermenuen. Hvis beregningen tager lang tid, viser programmet en indikator, mens værdierne beregnes, hvoraf det fremgår, hvor langt programmet er med beregningerne.

Det er muligt at markere celler og kopiere dem ind i et andet program ved hjælp af Kopier i den menu, som fremkommer, når der højreklikkes i tabellen. Det er også muligt at kopiere data fra et andet program, som MS Word eller MS Excel, og indsætte dem i tabellen.

Når musen flyttes ud i venstre side af tabellen, skifter cursoren til en pil, der peger mod højre. Du kan nu markere hele rækker ad gangen. Flyttes musen op i toppen af tabellen, vil cursoren skifte til en nedadrettet pil, hvilket angiver, at hele kolonner kan markeres. Hele tabellen kan markeres ved at vælge Marker alt fra den menu, som fremkommer, når der højreklikkes med musen. Det er også muligt at markere celler ved at holde Shift-tasten nede, mens der markeres med piletasterne.

Fra højreklikmenuen er det også muligt at eksportere de markerede celler til en fil som komma- eller tabulatorsepareret tekst.

Bemærk, at hvis du opretter mange værdier i tabellen, kan det tage nogen tid for programmet at foretage beregningerne. Desuden vil mange værdier optage en hel del hukommelse fra systemet.