Trigonometrisch

sin functie

Geeft de sinus van het argument.

Syntaxis

sin(z)

Omschrijving

De functie sin berekent de sinus van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn dat naar een reŽel getal of een complex getal evalueert. Als z een reŽel getal is, zal het resultaat liggen tussen -1 en 1.

Opmerkingen

Voor argumenten met een grote magnitude zal de functie minder precies worden.

cos functie

Geeft de cosinus van het argument.

Syntaxis

cos(z)

Omschrijving

De functie cos berekent de cosinus van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn dat naar een reŽel getal of een complex getal evalueert. Als z een reŽel getal is, zal het resultaat liggen tussen -1 en 1.

Opmerkingen

Voor argumenten met een grote magnitude zal de functie minder precies worden.

tan functie

Geeft de tangens van het argument.

Syntaxis

tan(z)

Omschrijving

De functie tan berekent de tangens van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn dat naar een reŽel getal of een complex getal evalueert.

Opmerkingen

Voor getallen met een grote magnitude zal de functie minder precies worden. tan is niet gedefiniŽerd voor z = p*π/2, waarin p een natuurlijk getal is, maar de functie geeft een heel groot getal als z bij de ongedefiniŽerde waarde komt.

asin functie

Geeft de inverse sinus van het argument.

Syntaxis

asin(z)

Omschrijving

De functie asin berekent de cosinus van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. z mag elke soort numerieke expressie zijn die naar een reŽel getal evalueert. Dit is de inverse van de sin-functie.

acos functie

Geeft de inverse cosinus van het argument.

Syntaxis

acos(z)

Omschrijving

De functie acos berekent de inverse cosinus van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal evalueert. Dit is de inverse van de cos-functie.

atan functie

Geeft de inverse tangens van het argument.

Syntaxis

atan(z)

Omschrijving

De functie atan berekent de inverse tangens van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal evalueert. Dit is de inverse van de tan-functie.

sec functie

Geeft de secans van het argument.

Syntaxis

sec(z)

Omschrijving

De functie sec berekent de secans van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. sec(z) is hetzelfde als 1/cos(z). z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal of een complex getal evalueert.

Opmerkingen

Voor argumenten met een grote magnitude zal de functie minder precies worden.

csc functie

Geeft de cosecans van het argument.

Syntaxis

csc(z)

Omschrijving

De functie csc berekent de cosecans van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. csc(z) is hetzelfde als 1/sin(z). z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal of een complex getal evalueert.

Opmerkingen

Voor argumenten met een grote magnitude zal de functie minder precies worden.

cot functie

Geeft de cotangens van het argument.

Syntaxis

cot(z)

Omschrijving

De functie cot berekent de cotangens van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. cot(z) is hetzelfde als 1/tan(z). z mag elke numerieke uitdrukking zijn die resulteert in een reŽel getal of een complex getal.

Opmerkingen

Voor argumenten met een grote magnitude zal de functie minder precies worden.

asec functie

Geeft de inverse secans van het argument.

Syntaxis

asec(z)

Omschrijving

De functie asec berekent de inverse secans van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. asec(z) is hetzelfde als acos(1/z). z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal of een sec evalueert.

acsc functie

Geeft de inverse cosecans van het argument.

Syntaxis

acsc(z)

Omschrijving

De functie acsc berekent de inverse secans van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. acsc(z) is hetzelfde als asin(1/z). z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal of een csc evalueert.

acot functie

Geeft de inverse cotangens van het argument.

Syntaxis

acot(z)

Omschrijving

De functie acot berekent de inverse cotangens van een hoek z, die in radialen of graden mag zijn volgens de huidige instellingen. acot(z) is hetzelfde als atan(1/z). z mag elke soort numerieke uitdrukking zijn die naar een reŽel getal of een cot evalueert.

Opmerkingen

De acot-functie geeft een waarde binnen het limiet ]-π/2;π/2] (]-90;90] met graden), wat de meest voorkomende definitie is. Toch zouden sommigen het kunnen definiŽren met de limiet ]0;π[.