Σταθερές

σταθερά rand

Επιστρέφει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 1.

Σύνταξη

rand

Περιγραφή

Το rand χρησιμοποιείται ως σταθερά αλλά επιστρέφει έναν νέο ψευδοτυχαίο αριθμό κάθε φορά που υπολογίζεται. Η τιμή είναι ένας πραγματικός αριθμός στην περιοχή [0;1].

Παρατηρήσεις

Επειδή το rand επιστρέφει μια νέα τιμή κάθε φορά που υπολογίζεται, ένα γράφημα που χρησιμοποιεί το rand δεν θα δείχνει το ίδιο κάθε φορά που σχεδιάζεται. Ένα γράφημα που χρησιμοποιεί το rand θα αλλάζει επίσης όταν το πρόγραμμα εξαναγκάζεται να επανασχεδιάσει, π.χ. επειδή το σύστημα συντεταγμένων μετακινείται, αυξομειώνεται ή εστιάζεται.

Υλοποίηση

Το rand χρησιμοποιεί μια πολλαπλασιαστική γεννήτρια τυχαίων αριθμών με περίοδο από 2 μέχρι 32η δύναμη για να επιστρέψει διαδοχικούς ψευδοτυχαίους αριθμούς στην περιοχή από 0 μέχρι 1.

Δείτε επίσης

Wikipedia
MathWorld