Vstavi zaporedje točk

Prek pogovornega okna (spodaj) dodate v koordinatni sistem zaporedje točk. Točke bodo v koordinatnem sistemu prikazane kot oznake na pozicijah določenih v tem pogovornem oknu.Za vstavljanje zaporedja točk uporabite FunkcijaVstavi zaporedje točk... . Za spreminjanje obstoječega zaporedja ga najprej izberite v seznam funkcij in uporabite FunkcijaUredi....

Ko ste vstavili zaporedje točk, lahko dodate trendno črto , ki predstavlja najbolje prilegajočo se funkcijo.

V mrežo lahko vstavite x in y koordinati točk. Število točk ni omejeno, vendar morate za vse točke navesti obe, x in y, koordinati.

Z desnim klikom lahko nekaj izbranih točk kopirate v drugi program. Prav tako lahko podatke pridobite iz drugega programa (na primer iz MS Worda ali MS Excela) in jih prilepite v mrežo v pogovornem oknu.

Podatke lahko uvozite v mrežo iz datoteke s pomočjo priročnega menija. Program podpira več tipov datotek: podatke ločene s tabulatorjem, podatke ločene s podpičjem ali z vejico. Podatki se bodo prenesli v mrežo, na mesto oznake. Rešitev omogoča prenos podatkov iz več datotek, lahko pa imate x-koordinate v eni, y-koordinate pa v drugi datoteki. Ko imate podatke samo v eni datoteki, pred prenosom preverite, da je pozicija kurzorja v zgornjem levem kotu mreže.

Opis

V vnosnem polju na vrhu pogovornega okna lahko dodate zaporedju točk ime, ki bo prikazano v legenda.

Tip koordinat

Izbrati morate med različnimi tipi koordinat, ki jih želite uporabiti za zaporedje točk. Kartezijski uporabite, ko želite imeti koordinati (x,y). Polarna uporabite, ko želite koordinati (θ,r), kjer je θ kot in r oddaljenost od izhodišča. Kot θ je lahko podan v radiani ali v stopinjah, glede na trenutne nastavite.

Točke

Na desni lahko izbrate med različnimi vzorci oznak. Točko lahko predstavite s krožcem, kvadratkom, trikotnikom itd. Spremenite lahko tudi barvo in velikost oznake. Če izberete velikost 0, oznake in črte napak ne bodo prikazane.

Če izberete za oznako točke puščico, bo le-ta prikazana tangencialno na krivuljo v tej točki. Dejanska smer je torej odvisna od nastavitev v Interpolacija. Ko je izbrana oznaka puščica, ni prva točka nikoli prikazana.

Črta

Med oznakami lahko narišete črto. Črta bo narisana med točkami v istem vrstnem redu, kot ste jih vnesli v mrežo. Izbirate lahko med različnimi slogi, barvami in debelinami črte. Lahko se tudi odločite, da črta sploh ne bo izrisana.

Izbirate lahko med štirimi tipi interpolacije: Linearno bo izrisal ravno črto med oznakami točk. 1D kubični zlepki bo izrisal naravni kubični zlepek, ki je gladka črta, ki povezuje vse točke urejene glede na x koordinato, s kubičnimi polinomi. 2D kubični zlepki bo izrisal gladki kubični zlepek za vse točke v zaporedju. Polovični kosinus bo izrisal graf polovičnega kosinusa med točkami, ki ne bo tako gladek kot kubični zlepki, vendar ne pride do zgrešitev točk, kar se lahko zgodi pri kubičnih zlepkih.

Oznake

Označite izbiro Prikaži koordinate, če želite prikazati koordinate vsake točke. S pomočjo gumba lahko spremenite pisavo, v padajočem seznamu pa lahko izberete pozicijo oznak glede na točke ( nad, pod, levo ali desno od točke).

Intervali napak

Tu lahko izberete prikaz vodoravnih ali navpičnih intervalov napak, poznanih tudi z imenom intervali nezanesljivosti. Intervali napak so prikazani kot tanke črtice pri vsaki točki zaporedja. Prikazujejo nezanesljivost točke. Velikost intervalov napak lahko prikažete na tri različne načine: Konstanta uporabite, ko želite pokazati, da imajo vse točke isti interval nezanesljivosti. Relativna uporabite, ko želite določiti procent x ali y koordinate za vsako točko kot nezanesljiv. Izbira Po meri bo prikazala dodaten stolpec v tabeli, kjer lahko določite nezanesljivost za vsako točko. Vse nezanesljivosti so ± vrednosti. Lastne y-napake se uporabijo tudi za uteži pri ustvarjanju trendne črte.