Vstavi tangento/normalo

S pomočjo spodnjega pogovornega okna lahko vstavite ali urejate tangento ali normalo funkcije. Za vstavljanje tangente ali normale, uporabite FunkcijaVstavi tangento/normalo.... Za spreminjanje obstoječe tangente ali normale jo najprej izberite v seznam funkcij in uporabite FunkcijaUredi....

Tangenta je premica, ki se dotika grafa v dani točki, ne da bi ga v tej točki sekala, lahko pa ga seče kjerkoli drugje. Normala je premica, ki je pravokotna na funkcijo v dani točki. Če uporabljate standardno funkcijo, definirate točko z x-koordinato, če pa uporabljate parametrično ali polarno funkcjio je točka definirana s t- parametrom.

Interval

Izberete lahko interval za tangento/normalo. Od in Do določata začetek in konec intervala. Eno ali obe polji lahko pustite prazni. Prazno polje pomeni -neskončno oziroma +neskončno.

Mejitvene točke

Izberete lahko oznake za začetek in konec intervala. Oznake lahko izberete samo, če ste določili območje argumenta. Privzeto se oznake ne prikažejo.

Besedilo v legendi

Vnesite besedilo za prikaz v legenda. Če je polje prazno, se v legendi izpiše enačba funkcije.

Lastnosti grafa

Izbirate lahko med različnimi slogi črte za tangento/normalo. Izberet lahko polno, črtkano ali pikčasto črto ali pa kombinacijo le-teh. Prav tako lahko določate širini črte, ki je definirana v pikslih. Izbirate lahko tudi med različnimi barvami.