Vstavi funkcijo

Če želite vstaviti funkcijo, uporabite menijsko izbiro FunkcijaVstavi funkcijo. za prikaz spodnjega pogovornega okna. Za urejanje obstoječe funkcije jo izberite v seznam funkcij in uporabite FunkcijaUredi... menijsko izbiro.

Tip funkcije

Izbirate lahko med različnimi tipi funkcij: Standardna funkcija, parametrična funkcija in polarna funkcija. Standardna funkcija je definirana kot y=f(x), kar pomeni, da vsaki x-koordinati pripada natanko ena y-koordinata, lahko pa ni definirana za vse x-koordinate.

Pri parametrični funkciji se koordinati x in y izračunata iz neodvisne spremenljivke t, imenovane tudi parameter, kar pomeni, da je parametrična funkcija definirana z dvema enačbama: x(t) in y(t).

Polarna funkcija r(t) označuje enačbo za izračun razdalje od izhodšča do točke na funkciji s podanim kotom t. t je kot med začetnim žarkom in točko na funkciji.x in y koordinati sta torej podani kot x(t)=r(t)*cos(t), y(t)=r(t)*sin(t).

Enačba funkcije

Tukaj vnesete predpis za funkcijo. Lahko je v oblikah f(x), x(t),y(t) ali r(t) glede na tip funkcije.V Spisek funkcij lahko vidite vse možne spremenljivke, konstante in funkcije, ki jih lahko uporabite za risanje grafov.

Interval

Izberete lahko interval za neodvisno spremenljivko. Od in Do označujeta začetek in konec intervala.Če rišete standardno funkcijo, lahko pustite obe polji prazni. Interval risanja bo tedaj od minus neskočno do plus neskončno. Če je funkcija parametrična ali polarna, morate vedno določiti interval. Če je funkcija parametrična ali polarna morate določiti število korakov, ki jih želite računati. Več korakov, kot izberete bolj gladek bo graf in več časa bo potrebno, da se bo izrisal. Zaželeno je, da pustite polje Koraki prazno in dovolite programu, da sam določi optimalno število korakov. Število korakov pa vnesite, ko na grafu ni dovolj podrobnosti, na primer, ko je napačno prikazana asimptota.Bodite pozorni, da v Koraki določite samo najmanjše število računanj. Graph lahko doda več korakov pri kritičnih točkah, če je Slog risanja nastavljen na Samodejno.

Mejitvene točke

Tu lahko izberete oznake na začetku in na koncu intervala. Oznake lahko uporabite samo v primeru, ko določite območje argumenta. Privzeto se oznake ne prikazujejo.

Besedilo v legendi

Vnesite opis, ki bo prikazan v legenda. Če teksta ne vnesete, bo v legendi enačba funkcije.

Lastnosti grafa

Izbirate lahko med različnimi slogi črte, s katerimi želite narisati graf. Izberete lahko polno črto, črtkano črto ali pikčasto črto ali kombinacije le-teh. Slog črte so omogočeni samo v primeru, ko je Slog risanja nastavljen na Črte ali Samodejno. Ko je Slog risanja nastavljen na Pike, se izrišejo samo pike v izračunanih točkah. Kot Črte bo tudi Slog risanja povezal izračunane točke s črtami. Samodejno bo tudi izrisal črte, vendar bo Graph izvedel več izračunov pri kritičnih točkah, če bo predvidel, da lahko to izboljša kvaliteto grafa. Črto bo tudi prelomil, če bo mislil, da je v tej točki asimptota. Izbirate lahko tudi debelino črte grafa. Širina se meri v pikslih. Izbirate pa lahko tudi različne barve grafa. Program si bo zapomnil vaš zadnji izbor in vam ponudil isto izbiro lastnosti grafa, kot ste jo uporabili pri zadnjem risanju.