Možnosti

Ko izberete menijski element UrediMožnosti... se prikaže spodnje pogovorno okno. V oknu lahko spremenite splošne možnosti v programu.

Decimalke

Gre za število decimalk prikazanih v vseh rezultatih. Število ne vpliva na natančnost računanja ali na prikazane grafe.

Zadnje datoteke

Gre za največje število prikazanih nedavnih datotek v Datoteka meniju. Število mora biti med 0 in 9. 0 pomeni, da ne želimo prikazanih nedavnih datotek.

Razveljavitve

Ob vsaki spremembi bo program shranil dovolj informacij za operacijo razveljavitve. Privzeto je Razveljavitve 50 , kar pomeni, da lahko razveljavite 50 sprememb, ki ste jih nazadnje naredili. Koraki razveljavitve zavzamejo malo pomnilnika. Če ima vaš sistem malo RAM-a, ga lahko nekaj sprostite tako, da zmanjšate Razveljavitve.

Merilo pisave

S to spremembo lahko nastavite merilo pisave in tudi druge dele uporabniškega vmesnika. Uporabite to spremembo, če imate zelo veliko resolucijo zaslona ali imate težave pri branju uporabniškega vmesnika.

Jezik

To pokaže vse jezike, v katere je program preveden. Izbrani jezik bo program uporabil tudi v prihodnosti. Izbira jezika je lahko za različne uporabnike različna.

Lastna decimalna vejica

Decimalni separator se uporablja, ko podatke izvažamo v datoteke ali v odložišče. Ko je onemogočen, se uporabi decimalni separator iz regionalnih nastavitev Windows-ev. Pri vnosu izrazov v programu Graph ta nastavitev ni pomembna, saj je decimalni separator vedno pika.

Privzemi .grf datoteke

Oznaka v tem polju pove, da je s programom povezana datoteka tipa .grf. Ob dvojnem kliku na datoteko tega tipa v Raziskovalcu se bo program avtomatično zagnal in naložil datoteko.

Pokaži nasvet

Če je v tem polju oznaka, boste dobili majhno okence z razlago, ko boste z miško prešli čez objekt, na primer čez vnosno polje ali izbirni seznam in drugo. Okence bo vidno nekaj sekund. Opis je prikazan tudi v statusni vrstici na dnu glavnega okna.

Shrani delo ob izhodu iz programa.

Shrani vam velikost in pozicijo glavnega okna, ki ste jo nastavili pred izhodom iz programa. Ob naslednjem zagonu programa, bo velikost okna programa na namizju enaka, kot ob zadnji uporabi. Dodatno se shrani tudi širina seznam funkcij. Ko izbire ne potrdite, se uporabi zadnja shranjena pozicija in velikost.

Oblika kompleksnega števila

Izberite format za izpis kompleksnega števila v Ovrednoti okviru.Realna pomeni, da bodo prikazana samo realna števila. Če ima število imaginarni del, ne bo prikazano, dobili boste obvestilo o napaki. Pravokotna pomeni, da bodo kompleksna števila prikazana v obliki a+bi, kjer je a realni, b pa imaginarni del. Polarna pomeni, da bodo števila prikazana kot aθ, kjer je a absolutna vrednost števila, θ pa je kot števila. θ je odvisen od izbire med Radiani in Stopinje pod izbiro Koti v pogovornem oknu Uredi osi.

V okviru Ovrednoti lahko v nekaterih primerih dobite različen rezultat, glede na nastavitev Oblika kompleksnega števila: Ko je izbran Realna, bo Graph poskušal poiskati rezultat v realnem obsegu, medtem ko lahko Pravokotna in Polarna vrneta ne-realni rezultat za isto vrednotenje.

Preveri za novo verzijo Graph-a ob zagonu.

Ko potrdite izbiro, bo program ob vsakem zagonu preveril, ali je dosegljiva nova različica programa. Če bo novo verzijo našel, vas bo vprašal ali želite obiskati spletno stran in nadgraditi program. Če nove verzije ne bo našel, ne boste dobili nobenega obvestila. Če izbire nimate potrjene, lahko še vedno preverite ali obstaja nova različica programa v PomočInternetPreveri za posodbitve.