OLE strežnik/odjemalec

OLE strežnik

Graph je bil implementiran kot OLE (Object Linking and Embedding) strežnik, kar pomeni, da lahko njegove objekte vgradite v OLE odjemalca. Veliko aplikacij deluje kot OLE odjemalec, na primer Microsoft Word.

Za kopiranje slike iz Grapha v odložišče uporabite UrediKopiraj sliko. Kasneje lahko z ukazom UrediPrilepi v Wordu (ali s podobnim ukazom v drugem OLE odjemalcu) vstavite objekt iz odložišča. Ko dvokliknete na objekt v odjemalcu, se požene nov izvod programa Graph. Tu lahko urejate objekt. Če grafa ne boste dodatno obdelovali v Wordu, lahko uporabite UrediPosebno lepljenje... in objekt prilepite zgolj kot sliko.

V programu Word lahko ustvarite nov objekt programa Graph s pomočjo Wordovega menija VstaviObjekt.... V pogovrnem oknu izberite Graf sistem kot Tip objekta . Isto pogovorno okno lahko uporabite za ustvarjanje vloženega objekta tipa Graph iz datoteke grf. Če potrdite možnost Poveži z datoteko, boste doblili povezan objekt namesto vloženega. Tako se bodo vse spremembe, ki jih boste naredili na objektu shranjevale tudi v originalno grf datoteko. Če le te ne bo na razpolago, objekta ne boste uspeli urejati, vseeno pa bo slika vidna v Wordu.

Če želite urejati objekte tipa Graph, mora biti program Graph nameščen na vaš sistem. Če program ni nameščen, boste slike videli, ne boste jih pa uspeli urejati.

OLE odjemakec

Graph lahko deluje kot OLE odjemalec. Vnosna polja oznak programa Graph so OLE vsebniki. To pomeni, da lahko pilepite slike in ostale OLE objekte v urejevalniku, ki vam omogoča urejanje oznak. Postopek dela je enak kot pri drugih OLE odjemalcih. Iz priročnega menija izberite Vstavi objekt... , s pomočjo katerega lahko izberete ustvarjanje novega OLE objekta v oznaki. Isto pogovorno okno uporabite za ustvarjanje objekta iz datoteke. Na tak način lahko, na primer, vstavite sliko. Za urejanje OLE objekta morate imeti na sistemu nameščen strežnik. Če tega nimate, boste objekte videli, ne boste jih pa uspeli urejati.