Pogosto zastavljena vprašanja

V:

Kakšne so sistemske zahteve programa Graph?

O:

Graph zahteva Microsoft Windows 2000 ali novejši operacijski sistem. Testiran je bil na Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7.

V:

Ali program Graph teče v Linux okolju?

O:

Graph je izvorna Windows aplikacija, ki na Linux sistemih ni testirana. Več uporabnikov pa me je obvestilo, da lahko Graph brez problemov poganjate v Linux okoljih z Wine-om.

V:

Ali program Graph teče na Macintoshih?

O:

Kot smo že omenili, Grapha ne morete poganjati neposredno na Mac-ih. Morda bi šlo s katerim izmed emulatorjev za okolje Windows.

V:

Kdaj bo na razpolago naslednja različica programa?

O:

Ko bo pripravljena.

V:

Kako lahko premaknem koordinatni sistem?

O:

Koordinatni sistem premaknete tako, da držite tipko Ctrl, nato pa uporabite smerne puščice. Lahko uporabite tudi meni ZoomPremakni sistem., nato pa vlečete koordinatni sistem s pomočjo miške.

V:

Kako lahko približam ali odmaknem pogled?

O:

Približate (ali odmaknete) pogled tako, da držite tipkoCtrl, nato pa izberete tipko + ali -. Za nastavitev pogleda na pozicijo kurzorja lahko uporabite miškino kolo. Z vrtenjem kolesa navzgor dosežete, da se koordinatni sistem približa, tako da je trenutna pozicija miškinega kurzorja v središču pogleda. Ko zavrtite miškino kolo navzdol, pogled oddaljite.

V:

Kako shranim privzete nastavitve?

O:

Opravite želene nastavitve v pogovornem oknu Uredi osi. V istem pogovornem oknu potrdite izbiro Shrani kot privzeto preden kliknete na gumb V redu. Ko boste naslednjič ustvarili nov koordinatni sistem, se bodo upoštevale vaše nastavitve.

V:

Ali si program lahko zapomni pozicijo in velikost oken?

O:

Izberete lahko Shrani delo ob izhodu iz programa. v Možnosti pogovornem oknu.Graph bo shranil pozicijo in veikost okna. Naslednjič, ko boste program pognali, bo glavno okno iste velikosti in na isti poziciji kot je bilo ob zadnji uporabi.

V:

Zakaj program ne sprejme decimalne vejice?

O:

Vem, da v veliko državah uporabljate decimalno vejico in ne decimalne pike. Vendar Graph uporablja vejico za ločevanje argumentov funkcije. Ne glede na nastavitve jezika, program vedno uporablja decimalno piko.

V:

Kako narišem navpično črto?

O:

Navpično črto lahko narišete kot parametrično funkcijo. Izberite Parametrična funkcija kot Tip funkcije, ko dodajate funkcijo. Nato lahko dodate navpično črto na x=5 kot x(t)=5, y(t)=t. Druga možnost: x=5 lahko dodate kot relacijo.

V:

Kako narišem funkcijo x=f(y)?

O:

Za risanje funkcije z neodvisno spremenljivko y, morate uporabljati parametrično obliko zapisa. V oknu Parametrična funkcija izberite v kombiniranem polju Tip funkcije.Če želite narisati x=sin(y), lahko sedaj vnesetex(t)=sin(t), y(t)=t. Lahko pa narišete relacijo, kjer vnesete neposredno x=sin(y).

V:

Kako narišem krog?

O:

Uporabiti boste morali parametrično obliko funkcije. V oknu Parametrična funkcija izberite v kombiniranem polju Tip funkcije. Krog s polmerom 5 in središčem v (2,3) opišete sedaj x(t)=5cos(t)+2, y(t)=5sin(t)+3. Uporabite ZoomIzenači za izenačenje osi, sicer krog izgleda elipsast. Krog lahko dodate tudi v polarni obliki, vendar le v primeru, da ima središče v koordinatnem izhodišču. Krog z radijem 5, lahko zapišete v polarni obliki kot r(t)=5. Druga možnost je, da uporabite relacijo in narišete krog kot (x-2)^2+(y-3)^2=5^2.

V:

Kako izračunam ploščino med dvema funkcijama?

O:

Če želite izračunati ploščino med dvema funkcijama, na primer f1(x)=3x and f2(x)=x^2, je najlažje, da ustvarite novo funkcijo, ki predstavlja razliko obeh funkcij: f(x)=f1(x)-f2(x)=3x-x^2. Nato lahko iskano ploščino izračunate s pomočjo menija RačunajIntegriraj.

V:

Kako narišem inverzno funkcijo dani funkciji?

O:

Za to lahko uporabite parametrično funkcijo. Če želite narisati inverzno funkcijo od f(x)=x2-2x, ga lahko vstavite kot parametrično funckijo x(t)=t^2-2t, y(t)=t.

V:

Kako lahko narišem negativni del funkcije f(x)=sqrt(x+2)?

O:

Za vsako vrednost neodvisne spremenljivke x, bo izračunana največ ena vrednost f(x). f(x)=sqrt(x+2) bo tako imela samo pozitivne vrednosti funkcije f(x). Za risanje tudi negativnega dela f(x), boste morali ustvariti dve ločeni fumkciji: f(x)=sqrt(x+2) in f(x)=-sqrt(x+2). Lahko pa narišete relacijo: y^2=x+2.

V:

Kako naj narišem komleksno funckijo kot na primer f(t)=e^(i*t) ?

O:

Verjetno želite predstaviti realni del na osi x, imaginarni pa na osi y. V tem primeru, jo narišete kot parametrično funkcijo: x(t)=re(e^(i*t)), y(t)=im(e^(i*t)). Pazite, da je Računaj s kompleksnimi števili. omogočen v pogovrnem oknu Uredi osi.

V:

Kako naj narišem funkcije z navpičnimi asimptotami pravilno?

O:

Funkcije, kot na primer f(x)=tan(x), z navpičnimi asimptotami niso vedno prikazane pravilno. Privzeto Graph izračuna vrednost funkcije za vsak piksel na osi x. Če pa je graf zelo strm in gre proti neskončnosti in nazaj med dvema piksloma, program tega ne bo zaznal. Da bo graf narisan pravilno, lahko programu določite, koliko vrednotenj mora opraviti. V pogovornem oknu Koraki lahko v polju Vstavi funkcijo določite število vrednotenj. Navadno zadošča okoli 100000 korakov, da je graf izrisan pravilno.

V:

Kako ustvariti datoteko PDF v Graph-u?

O:

Lahko izberete možnost Shrani kot PDF v pogovornem oknu Shrani sliko kot.

V:

Zakaj ne morem zagnati programa na Windows 95 sistemu?

O:

Graph ni več podprt za Windows 95. Zadnja verzija, ki še teče pod sistemom WIndows 95 je Graph 4.2.