Seznam menijskih izbir

Sledi seznam vseh elementov menija v programu:

DatotekaNov (Ctrl+N)

Uporabite to za ustvariti nov kordinatni sistem namenjen za risanje grafov.

DatotekaOdpri... (Ctrl+O)

Prebere predhodno shranjeni kordinatni sistem iz .grf datoteke.

DatotekaShrani (Ctrl+S)

Shani koordinatni sistem v datoteko.

DatotekaShrani kot...

Shrani koordinatni sistem v datoteko z novim imenom.

DatotekaShrani sliko kot... (Ctrl+B)

Shrani prikazan koordinatni sistem kot sliko.

DatotekaUvoziGraph datoteka...

Uvozi vsebino druge Graph datoteke v trenutni koordinatni sistem.

DatotekaUvoziZaporedje točk...

Uvozi eno ali več zaporedij iz datoteke, v kateri so podatki ločeni s tabulatorjem, vejico ali podpičjem. Prvi stolpec mora vsebovati koordinato x. Naslednji stolpci naj vsebujejo koordinate y. Graph bo ustvaril toliko zaporedij točk, kolikor je stolpcev z vrednostjo koordinate y. Število zaporedij točk, ki ji lahko naenkrat uvozite ni omejeno.

DatotekaNatisni... (Ctrl+P)

Pošlje koordinatni sistem in grafe tiskalniku.

DatotekaIzhod (Alt+F4)

Zapre program. Lahko vas vpraša še o shranjevanju datoteke.

UrediRazveljavi (Ctrl+Z)

Razveljavi vaše zadnje dejanje. V meniju Možnosti lahko izberete koliko korakov boste shranjevali.

UrediUveljavi (Ctrl+Y)

Ponovi vaše zadnje dejanje. Opcija je aktivna samo potem, ko ste izvedli UrediRazveljavi.

UrediIzreži (Ctrl+X)

Kopira izbrano element grafa v odložišče. Element se bo kasneje izbrisal.

UrediKopiraj (Ctrl+C)

Kopira izbrano element grafa v odložišče.

UrediPrilepi (Ctrl+V)

Obnovi predhodno kopirane element grafa iz odložišča v koordinatni sistem.

UrediKopiraj sliko (Ctrl+I)

Kopira prikazan koordinatni sistem v odložišče kot sliko. Nato ga lahko obnovite v drugem programu, na primer Microsoft Wordu.

UrediOsi... (Ctrl+A)

Uredi lastnosti osi kot so merilo, barve, položaj legende in drugo.

UrediMožnosti...

V tem pogovornem oknu lahko spreminjate globalne nastavitve programa, na primer na koliko decimalnih mest naj se izpisujejo vsi rezultati, povezavo Raziskovalca z .grf datotekami, največje število korakov razveljavitve in drugo.

FunkcijaVstavi funkcijo. (Ins)

Vstavi funkcijo v koordinatni sistem. Funkcije so lahko različnih debelin in barv, lahko izberete tudi interval, v katerem želite funkcijo narisati.

FunkcijaVstavi tangento... (F2)

S pomočjo tega pogovornega okna vstavite tangento na že prikazano funkcijo, v točki, ki jo določite. Tangenta bo dodana funkciji, ki je izbrana v seznam funkcij.

FunkcijaVstavi senco... (F3)

S tem izborom dodate funkciji senco. Izbirate lahko med različnimi slogi in barvami. Senco lahko dodate nad funkcijo, pod funkcijo, med funkijo in os x, med funkcijo in os y, v notranjost funkcije ali med dve funkciji.

FunkcijaVstavi f'(x)... (F7)

Pogovorno okno uporabljate za računanje prvega odvoda že narisane funkcije.

FunkcijaVstavi zaporedje točk... (F4)

Vstavi zaporedje točk v koordinatni sistem. Dodajate lahko poljubno število točk, definiranih z x in y koordinato. Izbirate lahko barvo, velikost in obliko zaporedja točk.

FunkcijaVstavi trendno črto... (Ctrl+T)

Vstavi najbolje se prilegajočo krivuljo zaporedju točk (trendno črto). Lahko izbirate med različnimi vrstami funkcij za prilagoditveno krivujlo.

FunkcijaVstavi relacijo... (F6)

Vstavi enačbo ali neenačbo v koordinatni sistem. Za zapis enačb in neenačb, ki ponazarjajo relacije med koordinatma x in y, uporabljajte iste operatorje kot za grafe funkcij. Relacije lahko dodate z drugačnimi slogi senčenja in z drugačnimi barvami.

FunkcijaVstavi oznako... (F8)

Prikazalo se bo pogovorno okno, s katerim lahko ustvarite obilkovan napis. Napis bo vedno ustvarjen v središču risalne površine grafa, lahko pa ga kasneje premestite z vlečenjem miške.

FunkcijaUredi... (Vnos)

V pogovornem oknu boste lahko izbrani element grafa zamenjali s seznam funkcij.

FunkcijaIzbriši (Del)

To bo izbrisalo izbrani element grafa v seznam funkcij.

FunkcijaLastne funkcije... (Ctrl+F)

Prikaže pogovorno okno za ustvarjanje lastnih funkcij in konstant.

ZoomPovečaj (Ctrl++)

Približa koordinatni sistem, tako da vidite ¼ originalne velikosti.

ZoomZmanjšaj (Ctrl+-)

Odmakne pogled od koordinatnega sistema, da vidite 4 kratno originalno velikost.

ZoomOkno (Ctrl+W)

Držite levi miškin gumb med izbiranjem področja, kjer želite zapolniti risalno površino.Z desnim klikom ali s pritiskom na Esc prekličete ukaz.

ZoomIzenači (Ctrl+Q)

To spremeni merilo na osi y tako, da se ujema z merilom na osi x. Krog bo izgledal pravilno, ne bo več kot elipsa. Osi bodo imele isto mersko enoto do preklica.

ZoomStandardno (Ctrl+D)

Vrne nastavitve osi na privzete vrednosti, ki ste jih uporabili ob ustvarjanju novega koordinatnega sistema.

ZoomPremakni sistem. (Ctrl+M)

Ob tej izbiri se miškin kazalec spremeni v roko. Sedaj lahko z uporabo miške vlečete koordinatni sistem. Za vrnitev v normalni način delovanja ponovno izberite isti element menija in izberete desni klik ali pritisnite Esc. Namesto izbora menija lahko uporabite bližnjico. Držite tipko Shift in vlecite koordinatni sistem.

ZoomNa graf

To bo spremenilo nastavitve osi, da bodo prikazani vsi izbrani deli element grafa.

ZoomZajemi vse

To bo spremenilo nastavitve osi za prikaz delov vseh elementov v seznam funkcij.

RačunajDolžina poti

Računa razdaljo vzdolž poti med dvema točkama na označenem grafu.

RačunajIntegriraj

Računa določeni integral na danem območju. Ta je enak predznačeni ploščini med grafom in x-osjo.

RačunajOvrednoti (Ctrl+E)

To bo izračunalo vrednosti izbrane funkije pri dani vrednosti. Za standardne funkcije se izračunajo f(x), f'(x) in f'''(x). Za parametrične funkcije se izračunajo x(t), y(t), dx/dt, dy/dt in dy/dx.Za polarne funkcije se izračunajo r(t), x(t), y(t), dr/dt in dy/dt .

RačunajTabela...

To pogovorno okno napolni tabelo z vrednostmi iz območja, ki ga je določil uporabnik in z izračunanimi vrednostmi izbrane funkcije za vrednosti iz obomčja.

RačunajAnimiraj...

Pogovorno okno vam omogoča, da ustvarite animacijo iz podatkov v koordinatnem sistemu s spreminjanjem obstoječe lastne konstante. Tako lahko vidite, kaj se zgodi, če se spreminja neka konstanta. Animacijo lahko shranite v datoteko na disku.

PomočPomoč (F1)

Prikaži vsebino in kazalo datoteke Pomoč.

PomočSpisek funkcij (Ctrl+F1)

Pokaži seznam funkcij in konstant, ki jih lahko uporabimo za risanje grafov.

PomočPogosto zastavljena vprašanja

To bo pokazalo seznam pogosto zastavljenih vprašanj in odgovore nanje.

PomočNasvet dneva

Prikazalo se bo nekaj namigov o optimalni uporabi Grapha in določene funkcije Grapha, ki jih morda še ne poznate.

PomočInternetSpletna strana Graph-a

Pokaže spletno stran programa Graph v privzetem brskalniku.

PomočInternetPodpora

Pokaže forum podpore za Graph v vašem privzetem spletnem brskalniku.

PomočInternetDarujte

Pokaže spletno stran, ki vam omogoča donacijo za projek Graph in s tem podpre njegov razvoj.

PomočInternetPreveri za posodbitve

Tu preverite ali morda ostaja nova verzija programa Graph. Če le-ta obstaja, boste vprašani ali želite obiskati spletno stran programa Graph in si naložiti novo verzijo.

PomočO programu (Alt+F1)

Pokaže številko različice, informacijo o avtorskih pravicah in informacijo o licenci za program Graph.