Graph

Version 4.4


Innehållsförteckning

Vad är Graph?
How to use Graph
Installation och start
Vanliga frågor
OLE-server/-klient
List of menu items
Felmeddelanden
Funktioner
Lista funktioner
Konstanter
Trigonometrisk
Hyperbolic
Dignitet och logaritm
Complex
Rounding
Piecewise
Special
Dialogs
Redigera koordinataxlarna
Tillval
Infoga funktion
Lägg till tangent/normal
Lägg till skuggning
Infoga punktserie
Lägg till trendlinje
Lägg till etikett
Lägg till ett samband...
Infoga f'(x)
Inställbara funktioner/konstanter
Utvärdera
Tabell
Animera
Spara som bild
Insticksprogram
Acknowledgements
Ordlista