Kako koristiti Graph

Kada pokrenete program, vidjet ćete glavno okno prikazano niže. Desni panel s koordinatnim sustavom služi za prikaz unesenih podataka. Služeći se izbornikom ili tipkama alatne trake, kroz različita dijalog okna unosite funkciju, uređujete ju, brišete i dr. Pogledajte opis svih stavki izbornika.

Traku alata prilagođujete desnim klikom miša na nju i odabirom Prilagodi alatnu traku... s pomoćnog izbornika. Prilagodbu vršite povlačenjem naredbi na nju i s nje. Traka statusa, u dnu okna, prikazuje natuknice i druge informacije u lijevon dijelu, a koordinate kursora miša u desnom.

Nove elemente u graf unosite kroz izbornik - Funkcija. Ako želite unijeti npr. funkciju, koristite stavku izbornika FunkcijeUnos funkcije...

Lijevi panel, panel unosa, prikazuje popis unesenih funkcija, tangenata, serije točaka, šrafura i jednadžbi. Ako želite promjeniti nešto od unesenog, odaberite Funkcije s izbornika. Možete i desnim klikom miša na željeno u tom popisu, kroz pomoćni izbornik, doći do odgovarajućih naredbi. Svaka stavka s popisa se može uređivati direktno nakon dvoklika na nju.

Stavka izbornika Izračun sadrži naredbe za izvođenje računskih operacija na funkcijama kao npr. izračun vrijednosti između koordinata ili danog intervala.