Konstanty

náhodná konstanta

Vrací náhodné číslo z rozsahu 0 až 1.

Syntax

rand

Popis

Funkce rand se používá jako konstanta, ta ale nabývá novou pseudo-náhodnou hodnotu vždy, když je vyhodnocena. Hodnotou je reálné číslo v rozsahu [0;1].

Poznámky

Tím, že rand vrací novou hodnotu pokaždé, kdy je vyhodnocena, graf funkce používající rand nebude vypadat stejně při každém vykreslení. Graf používající rand se také změní, když je program nucen k překreslení, třeba v případech, kdy je souřadná soustava posouvaná, nebo se mění její zvětšení.

Implementace

Funkce rand používá násobný kongruentní generátor náhodných čísel s periodou 32. mocniny 2, aby produkovala pseudo-náhodnou sekvenci čísel v rozsahu od 0 do 1.