Trigonometrické

funkce sin

Vrací sinus argumentu.

Syntax

sin(z)

Popis

Funkce sin počítá sinus úhlu z. Jednotkou úhlu jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud z je reálné číslo, výsledek bude v rozsahu od -1 do 1.

Poznámky

Pro značně velké argumenty bude se zhoršovat přesnost funkce.

funkce cos

Vrací kosinus argumentu

Syntax

cos(z)

Popis

Funkce cos počítá kosinus úhlu z. Jednotkou úhlu jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud z je reálné číslo, výsledek bude v rozsahu od -1 do 1.

Poznámky

Pro značně velké argumenty bude se zhoršovat přesnost funkce.

funkce tan

Vrací tangens argumentu.

Syntax

tan(z)

Popis

Funkce tan počítá tangens úhlu z. Jednotkou úhlu jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Poznámky

Pro značně velké argumenty bude se zhoršovat přesnost funkce. Funkce tan není definovaná pro z = p*π/2, kde p je celé číslo, ale funkce vrací velmi velké číslo pro z blízké nedefinované hodnotě.

funkce asin

Vrací hodnotu úhlu, jehož sinus je v argumentu.

Syntax

asin(z)

Popis

Funkce asin vypočítá úhel, jehož sinus je z. Výsledkem jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. z může být jakýkoliv číselný výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo v rozsahu -1,1. Jedná se o inverzní funkci k funkci sin.

funkce acos

Vrací hodnotu úhlu, jehož kosinus je v argumentu.

Syntax

acos(z)

Popis

Funkce acos vypočítá úhel, jehož kosinus je z. Výsledkem jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo v rozsahu -1,1. Jedná se o inverzní funkci k funkci cos.

funkce atan

Vrací hodnotu úhlu, jehož tangens je v argumentu.

Syntax

atan(z)

Popis

Funkce atan vypočítá úhel, jehož tangens je z. Jednotkou úhlu jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo. Jedné se o inverzní funkci k funkci tan.

funkce sec

Vrací sekans argumentu.

Syntax

sec(z)

Popis

Funkce sec vypočítá sekans úhlu z. Výsledkem jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. Funkce sec(z) se rovná funkci 1/cos(z). z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Poznámky

Pro značně velké argumenty bude se zhoršovat přesnost funkce.

funkce csc

Vraci kosekans argumentu

Syntax

csc(z)

Popis

Funkce csc počítá kosekans úhlu z. Jednotkou úhlu jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. Funkce csc(z) se rovná funkci 1/sin(z). z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Poznámky

Pro značně velké argumenty bude se zhoršovat přesnost funkce.

funkce cot

Vrací kotangens argumentu.

Syntax

cot(z)

Popis

Funkce cot počítá kotangens úhlu z. Jednotkou úhlu jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. Funkce cot(z) se rovná funkci 1/tan(z). z může být jakýkoliv číselný výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Poznámky

Pro značně velké argumenty bude se zhoršovat přesnost funkce.

funkce asec

Vrací hodnotu úhlu, jehož sekans je v argumentu.

Syntax

asec(z)

Popis

Funkce asec vypočítá úhel, jehož sekans je z. Výsledkem jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. Funkce asec(z) se rovná funkci acos(1/z). z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo. Jedná se o inverzní funkci k funkci sec.

funkce acsc

Vrací hodnotu úhlu, jehož kosekans je v argumentu.

Syntax

acsc(z)

Popis

Funkce acsc vypočítá úhel, jehož kosekans je z. Výsledkem jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. Funkce acsc(z) se rovná funkci asin(1/z). z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo. Jedná se o inverzní funkci k funkci csc.

funkce acot

Vrací hodnotu úhlu, jehož kotangens je v argumentu.

Syntax

acot(z)

Popis

Funkce acot vypočítá úhel, jehož kotangens je z. Výsledkem jsou buď radiány nebo stupně, podle aktuálního nastavení. Funkce acot(z) se rovná funkci atan(1/z). z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo. Jedná se o inverzní funkci k funkci cot.

Poznámky

Funkce acot vrací hodnotu v rozsahu ]-π/2;π/2] (]-90;90] pokud jsou nastaveny stupně), což je nejčastější definice, i když jinde může být rozsah hodnot definován jako ]0;π[.