Funkce

Obsah

Přehled funkcí
Konstanty
Trigonometrické
Hyperbolické
Mocniny a logaritmy
Komplexní
Zaokrouhlování
Nespojité
Speciální