Komplexní

funkce abs

Vrací absolutní hodnotu argumentu.

Syntax

abs(z)

Popis

Funkce abs vrací absolutní neboli číselnou hodnotu argumentu z, obecně psanou jako |z|. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. abs(z) vždy vrací kladnou reálnou hodnotu.

funkce arg

Vrací argument parametru.

Syntax

arg(z)

Popis

Funkce arg vrací velikost úhlu z komplexní hodnoty z. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. arg(z) vždy vrací reálné číslo. Jednotkou výsledku mohou být radiány nebo stupně, v závislosti na aktuálním nastavení. Hodnota úhlu je vždy mezi -π a π. Když z je reálné číslo, arg(z) je 0 pro kladné hodnoty a π pro záporné hodnoty. arg(0) není definován.

funkce conj

Vrací číslo komplexně sdružené s argumentem.

Syntax

conj(z)

Popis

Funkce conj vrací komplexně sdružené číslo s číslem z. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Definice funkce je následovná: conj(z) = re(z) - i*im(z).

funkce re

Vrací reálnou část argumentu.

Syntax

re(z)

Popis

Funkce re vrací reálnou část čísla z. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

funkce im

Vrací imaginární část argumentu.

Syntax

im(z)

Popis

Funkce im vrací imaginární část čísla z. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.