Zaokrouhlování

funkce trunc

Odstraní desetinnou část argumentu.

Syntax

trunc(z)

Popis

Funkce trunc vytvoří celé číslo z čísla z. Tato funkce odsekne desetinou část čísla z, tedy zaokrouhlí ho směrem k nule. Číslo z představuje jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Když z je komplexní číslo, funkce vrací výsledek trunc(re(z))+trunc(im(z))i.

funkce fract

Vrací desetinnou část argumentu.

Syntax

fract(z)

Popis

Funkce fract vrací desetinnou část čísla z. Sčítanec, který tvoří celé číslo, je od čísla z odečten, tedy: fract(z) = z - trunc(z). Argument z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Když je z komplexním číslem, potom funkce vrací výsledek fract(re(z))+fract(im(z))i.

funkce ceil

Zaokrouhluje argument nahoru.

Syntax

ceil(z)

Popis

Funkce ceil najde nejmenší celé číslo, které není menší než z. Argument z může představovat jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Když z je komplexní číslo, funkce vrací výsledek ceil(re(z))+ceil(im(z))i.

funkce floor

Zaokrouhluje argument dolu.

Syntax

floor(z)

Popis

Funkce floor, nazývana také jako funkce největšího celého čísla, dává největší celé číslo, které není větší než z. Argument z může představovat jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Když z je komplexní číslo, funkce vrací výsledek floor(re(z))+floor(im(z))i.

funkce round

Zaokrouhluje číslo na určený počet desetinných míst.

Syntax

round(z,n)

Popis

Funkce round zaokrouhlí z na počet desetinných míst daný parametrem n. Argument z může představovat jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Když z je komplexní číslo, funkce vrací výsledek round(re(z),n)+round(im(z),n)i. n může být numerickým výrazem, kterého výsledkem je celé číslo. Pokud n<0, z je zaokrouhleno na n řádových míst vlevo od desetinné čárky (resp. tečky).

Příklady

round(412.4572,3) = 412.457
round(412.4572,2) = 412.46
round(412.4572,1) = 412.5
round(412.4572,0) = 412
round(412.4572,-2) = 400