Nespojité

funkce sign

Vrací hodnotu znaménka argumentu.

Syntax

sign(z)

Popis

Funkce sign, zvaná také jako signum, vrací hodnotu znaménka z. Argument z může být libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. Když z je reálné číslo, sign(z) vrací výsledek 1 pro z>0 a -1 pro z<0. sign(z) vrací 0 pro z=0. Pokud se z vyhodnotí jako komplexní číslo, potom sign(z) vrací z/abs(z).

funkce u

Funkce jednotkového skoku.

Syntax

u(z)

Popis

Funkce u(z) je nazývána jednotkovým skokem (také Heavisideovou funkcí). Argument z může být libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo. Funkce není definovaná, pokud z má imaginární část. u(z) vrací 1 pro z0 and 0 pro z<0.

funkce min

Vyhledá a vrátí minimální z hodnot odevzdaných jako argumenty.

Syntax

min(A,B,...)

Popis

Funkce min vrací nejmenší ze všech argumentů. min může mít od dvou do libovolného počtu argumentů. Každý argument může představovat libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní čísla. Pokud jsou argumenty komplexní čísla, funkce vrací min(re(A), re(B), ...) + min(im(A), im(B), ...)i.

funkce max

Vyhledá a vrátí největší hodnotu z odevzdaných argumentů.

Syntax

max(A,B,...)

Popis

Funkce max vrátí maximální hodnotu ze svých argumentů. Funkci max je možné odevzdat libovolný počet argumentů, nejméně však dva. Každý argument může představovat libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní čísla. Když jsou argumenty komplexní čísla, funkce vrátí hodnotu max(re(A), re(B), ...) + max(im(A), im(B), ...)i.

funkce range

Vrací druhý argument, pokud tento leží v rozsahu mezi prvním argumentem a třetím argumentem.

Syntax

range(A,z,B)

Popis

Funkce range vrátí z, když z je větší než A a menší než B. Pokud z < A, tehdy vrací A. Když z > B, je vrácena hodnota B. Argumenty mohou představovat libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo or komplexní čísla. Funkce dává stejný výsledek jako max(A, min(z, B)).

funkce if

Vyhodnotí jednu nebo více podmínek a vrátí výsledek, jenž přísluší vyhovující podmínce.

Syntax

if(cond1, f1, cond2, f2, ... , condn, fn [,fz])

Popis

Funkce if vyhodnotí podmínku cond1 a pokud je různá od nuly, je argument f1 vyhodnocen a vrácen. Jinak je vyhodnocena podmínka cond2, a pokud je různá od nuly, je argument f2 vyhodnocen a vrácen, a tak dále. Pokud žádná z podmínek není splněná, funkce vyhodnotí a vrátí argument fz. fz je volitelný argument, a když není použitý, funkce if vrátí chybu v případě, že žádná z podmínek nebyla vyhodnocena jako pravdivá. Každý z argumentů může představovat libovolný numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní čísla.