Mocniny a logaritmy

funkce sqr

Vrací druhou mocninu argumentu.

Syntax

sqr(z)

Popis

Funkce sqr vrací čtverec argumentu z, t.j. druhou mocninu z. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo.

funkce exp

Vrací mocninu čísla e na hodnotu argumentu.

Syntax

exp(z)

Popis

Funkce exp se použije na mocninu e, Eulerovy konstanty, na velikost mocnitele z. Funkce je totožná se zápisem e^z. Argument z může být jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo.

funkce sqrt

Vrací druhou odmocninu argumentu.

Syntax

sqrt(z)

Popis

Funkce sqrtpočítá druhou odmocninu hodnoty z, čili mocninu z na ˝. z může představovat jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud se výpočet provádí s reálnými čísly, argument je definován jen pro z 0.

funkce root

Vrací n-tou odmocninu argumentu.

Syntax

root(n, z)

Popis

Funkce root vypočítá n-tou odmocninu z. n a z mohou představovat jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud se výpočet provádí s reálnými čísly, argument je definován jen pro z 0.

Poznámky

Když se výpočet provádí s reálnými čísly, funkce je definována pro z<0 jen když n je liché celé číslo. Pro výpočty s komplexními čísly je funkce root definována pro celou komplexní rovinu s výjimkou pólu pro n=0. Povšimněte si, že pro výpočty s komplexními čísly bude mít výsledek imaginární část vždy pro případ z<0, i když výsledek by byl reálný při výpočtu s reálnými čísly a s lichým celým číslem n.

Přiklad

Místo x^(1/3) můžete použít zápis root(3, x).

funkce ln

Vrací přirozený logarirmus argumentu.

Syntax

ln(z)

Popis

Funkce ln počítá logaritmus čísla z o základu e, kterým je Eulerova konstanta. ln(z) je běžně nazýván jako přirozený logaritmus. Argument z může být jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud jsou výpočty prováděny s reálnými čísly, argument je definován jen pro z>0. Když se výpočty provádí s komplexními čísly, z je definován pro všechna čísla s výjimkou z=0.

funkce log

Vrací desítkový logaritmus argumentu.

Syntax

log(z)

Popis

Funkce log počítá logaritmus čísla z o základu 10. Argument z může být jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud jsou výpočty prováděny s reálnými čísly, argument je definován jen pro z>0. Když se výpočty provádí s komplexními čísly, z je definován pro všechna čísla s výjimkou z=0.

funkce logb

Vrací logaritmus o základu n argumentu.

Syntax

logb(z, n)

Popis

Funkce logb počítá logaritmus čísla z o základu n. Argument z může být jakýkoliv numerický výraz, kterého výsledkem je reálné číslo nebo komplexní číslo. Pokud jsou výpočty prováděny s reálnými čísly, argument je definován jen pro z>0. Když se výpočty provádí s komplexními čísly, z je definován pro všechna čísla s výjimkou z=0. Základ n musí mít hodnotu kladného reálného čísla.