Hyperbolické

funkce sinh

Vrací hyperbolický sinus argumentu

Syntax

sinh(z)

Popis

Funkce sinh vypočítá hyperbolický sinus argumentu z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Hyperbolický sinus je definován jako: sinh(z) = ˝(ez-e-z)

funkce cosh

Vrací hyperbolický kosinus argumentu.

Syntax

cosh(z)

Popis

Funkce cosh vypočítá hyperbolický kosinus argumentu z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Hyperbolický kosinus je definován jako: cosh(z) = ˝(ez+e-z)

funkce tanh

Vrací hyperbolický tangens argumentu.

Syntax

tanh(z)

Popis

Funkce tanh vypočítá hyperbolický tangens z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Hyperbolický tangens je definován jako: tanh(z) = sinh(z)/cosh(z)

funkce asinh

Vrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický sinus rovný argumentu.

Syntax

asinh(z)

Popis

Funkce asinh počítá hodnotu proměnné, pro kterou je výsledkem hyperbolického sinu argument z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. asinh je opačnou funkcí k funkci sinh, t.j. asinh(sinh(z)) = z.

funkce acosh

Vrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický kosinus rovný argumentu.

Syntax

acosh(z)

Popis

Funkce acosh počítá hodnotu proměnné, pro kterou je výsledkem hyperbolického kosinu argument z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. acosh je opačnou funkcí k funkci cosh, t.j. acosh(cosh(z)) = z.

funkce atanh

Vrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický tangens rovný argumentu.

Syntax

atanh(z)

Popis

Funkce atanh počítá hodnotu proměnné, pro kterou je výsledkem hyperbolické tangenty argument z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. atanh je opačnou funkcí k funkci tanh, t.j. atanh(tanh(z)) = z.

funkce csch

Vrací hyperbolický kosekans argumentu.

Syntax

csch(z)

Popis

Funkce csch vypočítá hyperbolický kosekans argumentu z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Hyperbolický kosekans je definován jako: csch(z) = 1/sinh(z) = 2/(ez-e-z)

funkce sech

Vrací hyperbolický sekans argumentu.

Syntax

sech(z)

Popis

Funkce sech vypočítá hyperbolický sekans argumentu z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Hyperbolický sekans je definován jako: sech(z) = 1/cosh(z) = 2/(ez+e-z)

funkce coth

Vrací hyperbolický kotangens argumentu.

Syntax

coth(z)

Popis

Funkce coth vypočítá hyperbolický kotangens argumentu z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo.

Hyperbolický kotangens je definován jako: coth(z) = 1/tanh(z) = cosh(z)/sinh(z) = (ez + e-z)/(ez - e-z)

funkce acsch

Vrací hodnotu, pro kterou je hyperbolický kosekans rovný argumentu.

Syntax

acsch(z)

Popis

Funkce acsch počítá hodnotu proměnné, pro kterou je výsledkem hyperbolické kosekanty argument z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. acsch je opačnou funkcí k funkci csch, t.j. acsch(csch(z)) = z.

funkce asech

Vrací hodnotu, pro kterou se hyperbolický sekans rovná argumentu.

Syntax

asech(z)

Popis

Funkce asech počítá hodnotu proměnné, pro kterou je výsledkem hyperbolické sekanty argument z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. asech je opačnou funkcí k funkci sech, t.j. asech(sech(z)) = z.

funkce acoth

Vrací hodnotu, pro kterou se hyperbolický kotangents rovná argumentu.

Syntax

acoth(z)

Popis

Funkce acoth počítá hodnotu proměnné, pro kterou je výsledkem hyperbolické kotangenty argument z. z může být jakýkoliv numerický výraz, který je vyhodnocen jako reálné číslo nebo komplexní číslo. acoth je opačnou funkcí k funkci coth, t.j. acoth(coth(z)) = z. Pro reálné argumenty v intervalu [-1;1] není funkce acoth definovaná.