Voeg label in

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om tekstlabels in te voegen of te bewerken . Om een label in te voegen gebruik je het menu-item FunctieVoeg een label in.... Het label wordt geplaatst in het midden van de grafische gebied, maar kan naar een andere plaats gesleept worden . Om een bestaand label te wijzigen, moet je ofwel er op double click in het grafische gebied of u selecteer je deze het functielijst en gebruik je FunctieBewerk....

De tekst wordt ingevoerd in het bewerkingsgebied. Je kan de tekststijl wijzigen van verschillende tekstdelen. De achtergrondkleur, die elke effen kleur of transparant kan zijn, kan alleen ingesteld worden voor het hele label. De knop kan gebruikt worden om speciale tekens, zoals wiskundige symbolen en Griekse tekens in te voegen.

Een tekstlabel kan ook alle OLE-object zijn, bijvoorbeeld een afbeelding of MS vergelijking. Je kan een OLE-object plakken in het bewerkingsgebied als tekst. Een nieuw object kan gemaakt worden op de cursorpositie door het selecteren van Voeg object in in het contextmenu. Als er meer dan één uitdrukking op het klembord is, kun je gebruik maken Plakken speciaal in het contextmenu om de juiste te selecteren om te plakken.

Als de OK knop ingedrukt wordt , zal het label worden getoond in de grafische omgeving. Het label kan verplaatst worden door het te verslepen met de muis of het kan vergrendeld worden om een van de assen door er right clicking op en een plaats te selecteren in het contextmenu. Via het context-menu is het ook mogelijk om het label te draaien, bijvoorbeeld om tekst verticaal te plaatsen.

Een label kan een numerieke uitdrukking bevatten en evalueren. Dit is erg handig wanneer u de waarde van custom constantswil tonen in een label. Graph zal proberen om elke uitdrukking uit te werken in een label, als deze tussen haakjes geplaatst werd na een procent teken (%). Als je drie constanten a = 2.5, b =- 3 en c = 8,75 hebt, dan kan je een label maken met de tekst f(x)=%(a)x2+%(b)x+%(c). Dit label wordt in de grafische omgeving getoond als f (x) = 2.5x 2-3x +8.75 . Wanneer je de constanten wijzigt, zal het label worden aangepast aan de nieuwe waarden. In het bovenstaande geval is de + afgelopen% (b) verwijderd omdat b resulteert in een negatief getal.