Konstante

naključna konstanta

Vrne naključno število med 0 in 1.

Sintaksa

rand

Opis

rand se uporablja kot konstanta, a vrne novo psevdo-naključno vrednost vsakič, ko se ovrednoti. Vrnjena vrednost je realno število na intervalu [0;1].

Opombe

Ker rand vrne novo vrednost vsakokrat, ko se ovrednoti, bo graf, ki uporablja rand vsakič, ko bo narisan, nekoliko drugačen. Graf funkcije, ki vsebuje rand se bo spreminjal tudi, ko bo moral program ponovno risati graf zaradi premikanja, spreminjanja velikosti ali zaradi povečevanja/zmanjševanja koordinatnega sistema .

Implementacija

rand uporablja množiteljski kongruentni algoritem s periodo 2 na dvaintrideseto potenco, da vrne naslednje psevdo-naključno število med 0 in 1.