Trigonometrična

Funkcija sin

Vrne sinus argumenta.

Sintaksa

sin(z)

Opis

Funkcija sin izračuna sinus kota z, ki je lahko podan v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. z je lahko poljuben številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Če je z realno število bo rezultat v obsegu -1 do 1.

Opombe

Izračunana vrednost funkcije je manj natančna za velike absolutne vrednosti argumenta.

Funkcija cos

Vrne kosinus parametra.

Sintaksa

cos(z)

Opis

Funkcija cos izračuna kosinus kota z, ki je lahko podan v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. z je lahko poljuben številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število. Če je z realno število bo rezultat v obsegu -1 do 1.

Opombe

Izračunana vrednost funkcije je manj natančna za velike absolutne vrednosti argumenta.

Funkcija tan

Vrne tangens argumenta.

Sintaksa

tan(z)

Opis

Funkcija tan izračuna tangens kota z, ki je lahko podan v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. z je lahko poljuben številski izraz, katerega rezultat je realno število ali kompleksno število.

Opombe

Izračunana vrednost funkcije je manj natančna za velike absolutne vrednosti argumenta. tan je nedoločen v z = p*π/2, kjer je p celo število, toda funkcija vrne zelo veliko število, če je z blizu nedoločene vrednosti.

Funkcija asin

Vrne arkus sinus parametra.

Sintaksa

asin(z)

Opis

Funkcija asin izračuna arkus sinus kota z. Rezultat je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. z je lahko poljuben številski izraz,katerega vrednost je realno število. To je inverzna funkcija funkcije sin.

Funkcija acos

Vrne arkus kosinus argumenta.

Sintaksa

acos(z)

Opis

Funkcija acos izračuna arkus kosinus kota z. Rezultat je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število. To je inverzna funkcija funkcije cos.

Funkcija atan

Vrne arkus tangens argumenta.

Sintaksa

atan(z)

Opis

Funkcija atan izračuna arkus tangens kota z. Rezultat je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število. To je inverzna funkcija funkciji tan.

Funkcija sec

Vrne sekans argumenta.

Sintaksa

sec(z)

Opis

Funkcija sec izračuna sekans kota z, ki je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. sec(z) ima isto vrednost kot 1/cos(z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.

Opombe

Izračunana vrednost funkcije je manj natančna za velike absolutne vrednosti argumenta.

Funkcija csc

Vrne kosekans argumenta.

Sintaksa

csc(z)

Opis

Funkcija csc izračuna kosekans kota z, ki je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. csc(z) ima isto vrednost kot 1/sin(z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.

Opombe

Izračunana vrednost funkcije je manj natančna za velike absolutne vrednosti argumenta.

Funkcija cot

Vrne kotangens argumenta.

Sintaksa

cot(z)

Opis

Funkcija cot izračuna kotangens kota z, ki je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. cot(z) ima isto vrednost kot 1/tan(z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število ali kompleksno število.

Opombe

Izračunana vrednost funkcije je manj natančna za velike absolutne vrednosti argumenta.

Funkcija asec

Vrne arkus sekans argumenta.

Sintaksa

asec(z)

Opis

Funkcija asec izračuna arkus sekans z. Rezultat je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. asec(z) ima isto vrednost kot acos(1/z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število. Gre za inverzno funkcijo funkciji sec.

Funkcija acsc

Vrne arkus kosekans argumenta.

Sintaksa

acsc(z)

Opis

Funkcija acsc izračuna arkus kosekans z. Rezultat je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. acsc(z) ima isto vrednost kot asin(1/z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število. Gre za inverzno funkcijo funkciji csc.

Funkcija acot

Vrne arkus kotangens argumenta.

Sintaksa

acot(z)

Opis

Funkcija acot izračuna arkus kotangens z. Rezultat je lahko v radiani ali stopinjah, odvisno od trenutnih nastavitev. acot(z) ima isto vrednost kot atan(1/z). z je lahko poljuben številski izraz, katerega vrednost je realno število. Gre za inverzno funkcijo funkciji cot.

Opombe

Funkcija acot vrne vrednost v območju ]-π/2;π/2] (]-90;90], ko računate v stopinjah), kar je najpogosteje uporabljeno, čeprav nekateri uporabljajo za definicijsko območje interval ]0;π[.